Søk i Aktiv i Oslo

Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum ligger i Botanisk hage på Tøyen som også er en del av museet. Museet er et skattkammer av objekter fra naturen. Den største attraksjonen er en modell av Tyrannosaurus Rex og det verdensberømte Ida-fossilet.

Naturhistorisk museum er et skattkammer av sjeldne, med vakre og rare objekter fra naturen. Blant de største attraksjonene på museet er modellen av Tyrannosaurus Rex og det verdensberømte Ida-fossilet. I tillegg finner du flere dinosaur modeller, gullklumper, månesteiner, sølvkrystaller, fiskeøgler og utstoppede dyr fra Norge og andre deler av verden.

Naturhistorisk museum er en del av Universitet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene i hagen. Museet har landets største samling av innen geologi, zoologi, paleontologi og botanikk. Deres hovedoppgaver er å forske, oppdatere og vedlikeholde samlingene, undervise skoleelever og studenter, og lage utstillinger og arrangementer som fremmer interessen for naturfagene.

Hagen er en oase i byen med veksthus, fjellhage, vikinghage, urtehage og sansehage. Her har de aktiviteter året rundt, en av Norges beste museumsbutikker og en hyggelig kafé.

Naturhistorisk museum på Tøyen har en historie som løper tilbake til 1812, da kong Frederik 6. ga gården Tøyen som gave til Norges nye universitet. Fra 1999 ble alle enhetene på Tøyen slått sammen til én institusjon – Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. I 2005 ble navnet forenklet til Naturhistorisk museum (NHM).

Klimahuset

I Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer lærer du om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra.

Klimahuset retter seg spesielt mot ungdom og vil tilby formidling for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Amfiet er møteplass for dialog rundt klima og miljø, og huser ulike typer arrangementer. Disse strømmes så langt det lar seg gjøre.

I uteområdene rundt huset formidles kunnskap om vær- og natur til de minste barna gjennom aktiviteter og installasjoner.

Naturhistorisk museum tar imot skolebesøk

Gratis inngang for skoleklasser og barnehager. NHM har siden 1960 gitt undervisning for skoleklasser på alle nivå. Skoleklasser kan få undervisning i museene, i veksthusene og i Botanisk hage.

Send melding til Naturhistorisk museum

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.