Søk i Aktiv i Oslo

Navnedag

Finn din navnedag og les om navnedager

På denne siden finner du ut når de ulike navnedagene er.

Finn ut når du har navnedag:
Navn:

    Warning: Undefined array key "navn" in /var/www/0/129284/www/wp-content/themes/aio-v3/template-navnedag.php on line 42
    ingen navn skrevet

Hva er navnedager?

For det første er ikke navnedager noe nytt, og tradisjonen skriver seg tilbake til middelalderen og et utall katolske helgener som fikk dager oppkalt etter seg. I Norge har vi har både det vi kaller gamle og nye navnedager. De gamle navnedagene hadde vi felles med Danmark og disse er hentet fra gamle katolske helgenkalendere.

Den katolske kirke ryddet opp i side helgendager i 1969. Før dette var det ganske mange litt tvilsomme navn i kalenderen som ikke stammet fra historiske legender men fra ulike sagn og myter.

Etter reformasjonen i 1953 mistet helgendagene sin religiøse status i protestantiske land, men dagene ble bevart i i folketradisjonene og navnene ble trykket i almanakker her i Norge. Etter hvert forsvant imidlertid navnedagene fra almanakkene siden dagene mistet sin betydning for folk. Kun noen få dag er som var ekstra viktig, som olsok, larsok og barsok, ble beholdt.

På 1980-tallet begynte noen av de ny norske radiokanalene å ta i bruk den svenske navnedagskalenderen. I Sverige fantes det en moderne navnedagskalender. Derfor ble det 1. januar 1989 lansert en helt ny liste med norske navnedager. Mange av de gamle navnedagene fikk beholde sine plasser, i tillegg ble det plass til alle de mest brukte navnene i dagens Norge. Navnedagene ble revidert og det ble foretatt noen justeringer i 1998.

I Sverige og Finland blir navnedagene feiret på samme måte som bursdager blir feiret. Tradisjonen med navnedager er da også mye eldre enn i Norge. Der ble nemlig navnedager basert på vanlige navn innført i forbindelse med reformasjonen. Den svenske og finske kirken oppfordret folk til å feire navnedager i stedet for fødselsdager. Feiring av fødselsdager ble nemlig sett på som en hedensk tradisjon.

Navnedag – Liste over norske navnedager måned for måned

Navnedager i januar

01.01 (ingen navnedag)

-1. Januar regnes som dagen da Jesusbarnet ble omskåret og båret frem for menigheten, tilsvarende dagens barnedåp og dermed som den dagen Jesus fikk navn.  1. nyttårsdag blir derfor gjerne kalt Jesu navnedag. Dagen er imidlertid ikke navnedag for personer med navnet Jesus i Norge. Det er en utbredt misforståelse rundt dette.

02.01 Dagfinn Dagfrid

03.01 Alfred Alf

04.01 Roar Roger

05.01 Hanna Hanne

06.01 Aslaug Åslaug

07.01 Eldbjørg Knut

08.01 Torfinn Turid

09.01 Gunnar Gunn

10.01 Sigmund Sigrun

11.01 Børge Børre

12.01 Reinhard Reinert

13.01 Gisle Gislaug

14.01 Herbjørn Herbjørg

15.01 Laurits Laura

16.01 Hjalmar Hilmar

17.01 Anton Tønnes Tony

18.01 Hildur Hild

19.01 Marius Margunn

20.01 Fabian Sebastian Bastian

21.01 Agnes Agnete

22.01 Ivan Vanja

23.01 Emil Emilie Emma

24.01 Joar Jarle Jarl

25.01 Paul Pål

26.01 Øystein Esten

27.01 Gaute Gurly Gry

28.01 Karl Karoline

29.01 Herdis Hermod Hermann

30.01 Gunnhild Gunda

31.01 Idun Ivar

Navnedager i februar

01.02 Birte Bjarte

02.02 Jomar Jostein

03.02 Ansgar Asgeir

04.02 Veronika Vera

05.02 Agate Ågot

06.02 Dortea Dorte

07.02 Rikard Rigmor Riborg

08.02 Åshild Åsne

09.02 Lone Leikny

10.02 Ingfrid Ingrid

11.02 Ingve Yngve

12.02 Randulf Randi Ronja

13.02 Svanhild Svanlaug

14.02 Hjørdis Jardar

15.02 Sigfred Sigbjørn

16.02 Julian Juliane Jill

17.02 Aleksandra Sandra Sondre

18.02 Frøydis Frode

19.02 Ella Elna

20.02 Halldis Halldor

21.02 Samuel Selma Celine

22.02 Tina Tine Tim

23.02 Torstein Torunn

24.02 Mattias Mattis Mats

25.02 Viktor Viktoria

26.02 Inger Ingjerd

27.02 Laila Lill

28.02 Marina Maren


Navnedager i mars

01.03 Audny Audun

02.03 Erna Ernst

03.03 Gunnbjørg Gunnveig

04.03 Ada Adrian

05.03 Patrick Patricia

06.03 Annfrid Andor

07.03 Arild Are

08.03 Beate Betty Bettina

09.03 Sverre Sindre

10.03 Edel Edle

11.03 Edvin Tale

12.03 Gregor Gro

13.03 Greta Grete

14.03 Mathilde Mette

15.03 Christel Christer Chris

16.03 Gudmund Gudny

17.03 Gjertrud Trude

18.03 Aleksander Sander Edvard

19.03 Josef Josefine

20.03 Joakim Kim

21.03 Bendik Bengt Bent

22.03 Paula Pauline

23.03 Gerda Gerd

24.03 Ulrikke Rikke

25.03 Maria Marie Mari

26.03 Gabriel Glenn

27.03 Rudolf Rudi

28.03 Åsta Åste

29.03 Jonas Jonatan

30.03 Holger Olga

31.03 Vebjørn Vegard
Navnedager i april

01.04 Aron Arve Arvid

02.04 Sigvard Sivert

03.04 Gunnvald Gunnvor

04.04 Nanna Nancy Nina

05.04 Irene Eirin Eril

06.04 Åsmund Asmund

07.04 Oddveig Oddvin

08.04 Asle Atle

09.04 Rannveig Rønnaug

10.04 Ingvald Ingveig

11.04 Ylva Ulf

12.04 Julius Julie

13.04 Asta Astrid

14.04 Ellinor Nora

15.04 Oda Odin Odd

16.04 Magnus Mons

17.04 Elise Else Elsa

18.04 Eilen Eilert

19.04 Arnfinn Arnstein

20.04 Kjellaug Kjellrun

21.04 Jeanette Jannike

22.04 Oddgeir Oddny

23.04 Georg Jørgen Jørg

24.04 Albert Olaug

25.04 Markus Mark

26.04 Terese Tea

27.04 Charles Charlotte Lotte

28.04 Vivi Vivian

29.04 Toralf Torolf

30.04 Gina Gitte


Navnedager i mai

01.05 Filip Valborg

02.05 Åsa Åse

03.05 Gjermund Gøril

04.05 Monika Mona

05.05 Gudbrand Gullborg

06.05 Guri Gyri

07.05 Maia Mai Maiken

08.05 Åge Åke

09.05 Kasper Jesper

10.05 Asbjørg Asbjørn Espen

11.05 Magda Malvin

12.05 Normann Norvald

13.05 Linda Line Linn

14.05 Kristian Kristen Karsten

15.05 Hallvard Hallvor

16.05 Sara Siren

17.05 Harald Ragnhild

18.05 Eirik Erik Erika

19.05 Torjus Torje Truls

20.05 Bjørnar Bjørnhild

21.05 Helene Ellen Eli

22.05 Henning Henny

23.05 Oddleif Oddlaug

24.05 Ester Iris

25.05 Ragna Ragnar

26.05 Annbjørg Annlaug

27.05 Katinka Cato

28.05 Vilhelm William Willy

29.05 Magnar Magnhild

30.05 Gard Geir

31.05 Pernille Preben
Navnedager i juni

01.06 June Juni

02.06 Runa Runar Rune

03.06 Rasmus Rakel

04.06 Heidi Heid

05.06 Torbjørg Torbjørn Torben

06.06 Gustav Gyda

07.06 Robert Robin

08.06 Renate René

09.06 Kolbein Kolbjørn

10.06 Ingolf Ingunn

11.06 Borgar Bjørge Bjørg

12.06 Sigfrid Sigrid Siri

13.06 Tone Tonje Tanja

14.06 Erlend Erland

15.06 Vigdis Viggo

16.06 Torhild Toril Tiril

17.06 Botolf Bodil

18.06 Bjarne Bjørn

19.06 Erling Elling

20.06 Salve Sølve Sølvi

21.06 Agnar Annar

22.06 Håkon Maud

23.06 Elfrid Eldrid

24.06 Johannes Jon Hans

25.06 Jørund Jorunn

26.06 Jenny Jonny

27.06 Aina Ina Ine

28.06 Lea Leo Leon

29.06 Peter Petter Per

30.06 Solbjørg Solgunn
Navnedager  juli

01.07 Ask Embla

02.07 Kjartan Kjellfrid

03.07 Andrea Andrine André

04.07 Ulrik Ulla

05.07 Mirjam Mina

06.07 Torgrim Torgunn

07.07 Håvard Hulda

08.07 Sunniva Synnøve Synne

09.07 Gøran Jøran Ørjan

10.07 Anita Anja

11.07 Kjetil Kjell

12.07 Elias Eldar

13.07 Mildrid Melissa Mia

14.07 Solfrid Solrun

15.07 Oddmund Oddrun

16.07 Susanne Sanna

17.07 Guttorm Gorm

18.07 Arnulf Ørnulf

19.07 Gerhard Gjert

20.07 Margareta Margit Marit

21.07 Johanne Janne Jane

22.07 Malene Malin Mali

23.07 Brita Brit Britt

24.07 Kristine Kristin Kristi

25.07 Jakob Jack Jim

26.07 Anna Anne Ane

27.07 Marita Rita

28.07 Reidar Reidun

29.07 Olav Ola Ole

30.07 Aurora Audhild Aud

31.07 Elin Eline
Navnedager i august

01.08 Peder Petra

02.08 Karen Karin

03.08 Oline Oliver Olve

04.08 Arnhild Arna Arnt

05.08 Osvald Oskar

06.08 Gunnlaug Gunnleiv

07.08 Didrik Doris

08.08 Evy Yvonne

09.08 Ronald Ronny

10.08 Lorents Lars Lasse

11.08 Torvald Tarald

12.08 Klara Camilla

13.08 Anny Anine Ann

14.08 Hallgeir Hallgjerd

15.08 Margot Mary Marielle

16.08 Brynjulf Brynhild

17.08 Verner Wenche

18.08 Tormod Torodd

19.08 Sigvald Sigve

20.08 Bernhard Bernt

21.08 Ragnvald Ragni

22.08 Harriet Harry

23.08 Signe Signy

24.08 Belinda Bertil

25.08 Ludvig Lovise Louise

26.08 Øyvind Eivind Even

27.08 Roald Rolf

28.08 Artur August

29.08 Johan Jone Jo

30.08 Benjamin Ben

31.08 Berta Berte
Navnedager i september

01.09 Solveig Solvår

02.09 Lisa Lise Liss

03.09 Alise Alvhild Vilde

04.09 Ida Idar

05.09 Brede Brian Njål

06.09 Sollaug Siril Siv

07.09 Regine Rose

08.09 Amalie Alma Allan

09.09 Trygve Tyra Trym

10.09 Tord Tor

11.09 Dagny Dag

12.09 Jofrid Jorid

13.09 Stian Stig

14.09 Ingebjørg Ingeborg

15.09 Aslak Eskil

16.09 Lillian Lilly

17.09 Hildebjørg Hildegunn

18.09 Henriette Henry

19.09 Konstanse Connie

20.09 Tobias Tage

21.09 Trine Trond

22.09 Kyrre Kåre

23.09 Snorre Snefrid

24.09 Jan Jens

25.09 Ingvar Yngvar

26.09 Einar Endre

27.09 Dagmar Dagrun

28.09 Lena Lene

29.09 Mikael Mikal Mikkel

30.09 Helga Helge Hege
Navnedager i oktober

01.10 Rebekka Remi

02.10 Live Liv

03.10 Evald Evelyn

04.10 Frans Frank

05.10 Brynjar Boye Bo

06.10 Målfrid Møyfrid

07.10 Birgitte Birgit Berit

08.10 Benedikte Bente

09.10 Leidulf Leif

10.10 Fridtjof Frida Frits

11.10 Kevin Kennet Kent

12.10 Valter Vibeke

13.10 Torgeir Terje Tarjei

14.10 Kaia Kai

15.10 Hedvig Hedda

16.10 Flemming Finn

17.10 Marta Marte

18.10 Kjersti Kjerstin

19.10 Tora Tore

20.10 Henrik Heine Henrikke

21.10 Bergljot Birger

22.10 Karianne Karine Kine

23.10 Severin Søren

24.10 Eilif Eivor

25.10 Margrete Merete Märtha

26.10 Amandus Amanda

27.10 Sturla Sture

28.10 Simon Simen

29.10 Noralf Norunn

30.10 Aksel Åmund Ove

31.10 Edit Edna
Navnedager i november

01.11 Veslemøy Vetle

02.11 Tove Tuva

03.11 Raymond Roy

04.11 Otto Ottar

05.11 Egil Egon

06.11 Leonard Lennart

07.11 Ingebrigt Ingelin

08.11 Ingvild Yngvild

09.11 Tordis Teodor

10.11 Gudbjørg Gudveig

11.11 Martin Morten Martine

12.11 Torkjell Torkil

13.11 Kirsten Kirsti

14.11 Fredrik Fred Freddy

15.11 Oddfrid Oddvar

16.11 Edmund Edgar

17.11 Hugo Hogne Hauk

18.11 Magne Magny

19.11 Elisabet Lisbet

20.11 Halvdan Helle

21.11 Mariann Marianne

22.11 Cecilie Silje Sissel

23.11 Klement Klaus

24.11 Gudrun Guro

25.11 Katarina Katrine Kari

26.11 Konrad Kurt

27.11 Torlaug Torleif

28.11 Ruben Rut

29.11 Sofie Sonja

30.11 Andreas Anders
Navnedager i desember

01.12 Arnold Arnljot Arnt

02.12 Borghild Borgny Bård

03.12 Sveinung Svein

04.12 Barbara Barbro

05.12 Stine Ståle

06.12 Nils Nikolai

07.12 Hallfrid Hallstein

08.12 Marlene Marion Morgan

09.12 Anniken Annette

10.12 Judit og Jytte

11.12 Daniel Dan

12.12 Pia Peggy

13.12 Lucia Lydia

14.12 Steinar Stein

15.12 Hilda Hilde

16.12 Oddbjørg Oddbjørn

17.12 Inga Inge

18.12 Kristoffer Kate

19.12 Iselin Isak

20.12 Abraham Amund

21.12 Tomas Tom Tommy

22.12 Ingemar Ingar

23.12 Sigurd Sjur

24.12 Adam Eva

25.12 Ingen navnedag

26.12 Stefan Steffen

27.12 Narve Natalie

28.12 Unni Une Unn

29.12 Vidar Vemund

30.12 David Diana Dina

31.12 Sylfest Sylvia Sylvi

Les om andre høytider og merkedager her