Søk i Aktiv i Oslo

På safari etter moskus i Norge

Hvordan moskusflokken kom til Dovrefjell?

Moskus fantes i Norge i svært gammel tid, det er funnet rester av moskus som er rundt 40.000 år gamle. På den tiden og frem mot vår tid levde store stammer av moskus i Nord-Europa, i Russland og i Alaska, men disse ble med tiden nesten fullstendig utryddet.

Noen få moskus overlevde – men ingen viste det før i 1869
Til slutt fantes det bare noen få moskuser i Canada og på Grønland. Faktisk var det så få at det ble alminnelig antatt at det flotte pelskledde dyret var utryddet inntil en nordpolekspedisjon oppdaget moskus på Grønland i 1869.

120- 130 moskus på Dovrefjell og i Femundsmarka

I dag har vi likevel en flokk på godt over 100 dyr som trives godt i Norge. Moskusflokkene holder stort sett til på Dovre hvor moskus de ble satt ut første gang på 1930-tallet. En del moskus har også etablert seg i Femundsmarka.

Stamfedrene til de dyrene som lever i Norge er 23 dyr som ble satt ut ved Dovrefjell i 1947 og 1953. De dyrene som ble satt ut på 30-tallet overlevde nemlig ikke krigen. Trolig ble de jaktet på, det var jo lite kjøtt å få i de harde tidene. Men etter krigen har altså vår norske moskus formert seg og ser ut til å trives svært så god på Dovre.

Du kan lett se moskus hvis du er i disse traktene, vær bare klar over at disse dyrene er store og kan være farlige hvis de blir tirret. Så hold deg på avstand og ikke mat dem!

Ta en moskussafari!
Den beste moskusopplevelsen får du hvis du blir med en guide som kan fortelle om dyrene og vet hvordan du best skal oppføre deg på moskussafari.