Søk i Aktiv i Oslo

Litt om karate

Karate er en gammel japansk kampform, som er basert på en effektiv og hurtig utnyttelse av kroppen til forsvar og angrep.

Shotokan karate er den mest utbredte stilart i verden. Gjennom karatetreningen får du mulighet til å lære din kropp å kjenne, og derigjennom utvikle fysikk og psyke på optimal vis. Dette gir deg stigende selvtillit etterhvert som din fysikk og psyke styrkes gjennom karatetreningen.

“Kara” “Te”
Karate er en våpenløs selvforsvarsteknikk av orientalsk opprinnelse. Grunnlaget for karate ble til for over tusen år siden, på en tid man var avhengig av å kunne forsvare seg med bare nevene, eller føttene, mot motstandere som var bevepnet. De Japanske tegnene for karate er “kara” som betyr “tom” eller “åpen” og “Te” som betyr “Hånd”.

En spennende sport.
Når du trener karate vil du oppleve en helt ny og spennende sport. Du vil også oppleve klubbmesterskap og andre sosiale aktiviteter.


Karate har tre forskjellige disipliner:

  • Kihon er basisteknikk, hvor alle teknikker trenes igjen og igjen. Formålet med treningen er, at slag, spark, støt og parader anvendes instinktivt og med den nødvendige hastighet og presisjon.
  • Kata er en tenkt kampsituasjon mot flere motstandere. Kata er en rekke forutbestemte parader og angrep i en bestemt rekkefølge. Teknikkene stiller høye krav til utøverens presisjon og konsentrasjonsevne.
  • Kumite er den egentlige kamp. I kumite skal eleven kunne fullføre et perfekt angrep/forsvar med styrke, presisjon og effektivitet. Treningen deles opp, slik at eleven gradvis lærer å angripe og forsvare seg.

Se oversikt over karateklubber i Oslo og Akershus.

Relaterte sider