Søk i Aktiv i Oslo

Innvandrerpolitiske organisasjoner i Oslo og Akershus

Nedenfor vil du finne informasjon om innvandrerorganisasjoner av ulike slag.

Du vil her kunne finne ulike foreninger for forskjellige nasjonaliteteter, og andre foreninger som arbeider generelt for alle minoritetsgrupper.

Du vil også finne informasjon om offentlige og private tilbud som er rettet mot barn, ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn, flerspråklig og eller flerkulturell bakgrunn.