Søk i Aktiv i Oslo

Vårrengjøring i Oslos gater

Vårrengjøring av gatene: Frem til begynnelsen av mai er det vårrengjøring i Oslos gater.

Vårrengjøring – vasking og feiing av gatene i Oslo

Vårerengjøringen av Oslos gater starter vanligvis i april. Når våren er her, er  det på tide å gjøre byens gater rene og fine etter vinteren. Oslo kommune rydder gatene for grus og annet bøss før 17. Mai. I 2012 blir de første gatene vasket fra 26. mars i Oslo Vest.

Se etter skilt om vårrengjøring

Husk at vårrengjøring av gatene betyr at du må passe på hvor du parkerer bilen og følge med på midlertidig skilting. Som bileier er du nemlig pliktig til å sjekke bilen din en gang i døgnet for å se om det settes opp midlertidige parkering forbudt-skilt.

Lister med datorer for vårrengjøringen på nett

Oslo kommune ved Bymiljøetaten (tidligere Trafikketaten) legger ut lister med informasjon om når de forskjellige gatene skal feies, men det kan bli endringer på tidsskjemaene så du må alltid følge med skiltingen i tillegg.

Vårrengjøring i Oslo gate for gate

Samferdselsetaten har laget fullstendig oversikt over hvilke gater som skal rengjøres til hvilke tider. Her kan du finne ut når din gate blir ryddet.

Vårrengjøring Oslo Sentrum

Vårrengjøring i Oslo Sentrum inkluderer bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner.

Vårrengjøring Oslo Sentrum etter dato >>
Vårrengjøring Oslo Sentrum alfabetisk liste >>

Vårrengjøring Oslo Vest

Vårrengjøring i Oslo Vest inkluderer bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

Vårrengjøring Oslo Vest etter dato >>
Vårrengjøring Oslo Vest alfabetisk liste >>

Vårrengjøring Oslo Nord

Vårrengjøring i Oslo Nord inkluderer bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna.

Vårrengjøring Oslo Nord etter dato >>
Vårrengjøring Oslo Nord alfabetisk liste >>

Husk å flytte bilen!