Søk i Aktiv i Oslo

Snøskred

Lær deg å unngå snøskred når du er ute på tur i vinterfjellet

Nesten hvert år dør omkring ti mennesker her i landet i snøskred. Snøskred er med andre ord den største faren i fjellet. Alle som ferdes i fjellet må derfor ta faren for snøskred alvorlig. Den beste forsikringa er å holde seg vekke frå rasfarlige områder, og at du prøver å lære deg forskjellige typer skredterreng slik at du kan ta sikre veivalg. Her følger noen viktige huskeregler når det gjeld snøskred. Dette er ting en bør være bevisst når en er ute på tur i vinterfjellet.

 • De fleste skred som er farlige for skiløperer, utløses vanligvis under eller like etter perioder med sterkt snøfall, vind eller temperaturstigning. Faren er som regel størst når snøfall og vind opptrer samtidig.
 • Selv om overflata er virker hard og fast, kan løse lag lenger nede i snødekket medføre skredfare.
 • Hører du “drønn”  i snødekket er dette tegn på skredfare.
 • Fjellsider og skråninger som ligg i le for vind, samler mest snø. Her er skredfaren størst. Unngå derfor skråninger hvor det ser ut som det ligg mer snø enn ellers i terrenget
 • De fleste skred blir utløyst i terreng som har helling mellom 30 og 50 grader. Vær oppmerksam i mindre heng dersom “skredsignala” er til stades
 • Legg ruta i nærleiken  av oppstikkende fjellknauser, steinblokker o.l. Her er snødekket tynnere, og holdes bedre på plass.
 • De fleste skred som medføre ulykker, utløses av skiløperen selv. Blir du tatt av skred, prøv å kvitte deg med ski og staver. Forsøk deretter å svømme på overflata av skredet.
 • Blir du begravd i snømassene, prøv å skaff deg luftrom foran ansiktet. Vent med å rope til du hører hjelpemannskapene er like ved slik at du sparer mest mulig luft. Lyden dempes kraftig av snøen.
 • Skiløperer som ser at noen blir tatt av skred, må sette i gang leting med en gang. Gå over skredet og se om noe stikker fram. Ta av tuppen på staven og stikk så langt ned i snøen som du kan der det er sannsynlig å finne noen
 • Er det flere i følge må en person øyeblikkelig gå for å hente hjelp. Lavinehunder finner nesten alltid de som er tatt av skred.  Andre hunder kan også brukes til leting.
 • Lytt til værmelding og skredvarsel hver dag