Søk i Aktiv i Oslo

Skuddår

Hert fjerde år er det skuddår.

Et skuddår er et år som er en dag lengre enn andre år

Det heter skuddår fordi den ekstra dagen liksom er blitt skutt inn. Vi har normalt sett skuddår hvert fjerde år, men det er noen unntak som vi kommer tilbake til.

Årsaken til at den ekstra dagen skytes inn hvert fjerde år slik at det blir skuddår, er at jorden bruker litt lenger tid rundt solen enn 365 dager. Et solår (den tiden det tar for jorden å bevege seg en gang rundt solen) varer nemlig i 365,2422 dager. Dette passer litt dårlig med vår kalender og derfor må sette inn en ekstra dag hvert fjerde år.

Hvorfor skuddårsdag i februar?

Du kan like gjerne spørre hvorfor februar er så kort. Februar var årets siste måned i den romerske kalenderen og fikk de dagene som var igjen, rett og slett. Dessuten stjal den romerske keiseren Augustus én dag fra februar til sin egen måned, august. Augustus ville selvsagt gi navn til en stor måned med 31 dager, og august hadde bare 30. Derfor har altså februar normalt bare 28 dager, unntatt når det er skuddår da den blir 29 dager lang. Siden februar er så kort var det naturlig å legge skuddårsdagen til denne måneden, det er ingen annen grunn til dette. Les mer om februar her.

Når er det skuddår

Det er normalt skuddår hvert fjerde år og da i årstall som er delelig med fire. Som 2004 og 2008, unntaket gjelder for hundreårene, disse må være delelige med 400. På denne måten var det skuddår i 1200 men ikke i 1700 og 1800. Det var skuddår i 2000 men blir det ikke i 2100.

Skuddårstradisjoner

Skuddårsball

Det er ikke uvanlig å arrangere skuddårsball og skuddårsfester 29. februar. Da er det jentene som skal by opp til dans. Denne skikken henger nok sammen med et annet og enda viktigere spørsmål:

– Vil du gifte deg med meg?

Skuddårsfrieri

Skuddårsdagen var i gamle dager den eneste dagen kvinnen kunne fri. Mannen har alltid kunnet fri på en hvilken som helst dag.

I våre dager er det likestilling på dette området også, og kvinner kan fri hele året. Likevel er skuddårsfrieri fortsatt populært, på skuddårsdagen kan mannen i følge gamle skikker nemlig ikke si nei uten å betale bot. Svarer mannen nei, må han ut med en bot på tolv par hansker. Hanskene skal skjule kvinnens manglende forlovelsesring.

Ble det ja? Her finner du oversikt over firmaer som kan bistå i arrangering av bryllup og bryllupsfeiring >>

Ble det nei? Lag deg en bitter button >>

Skuddårsbarn – født 29. februar

Skuddårsbarn er sjeldne, naturlig nok, siden de bare blir født hvert fjerde år. Noen synes derfor det er ekstra gøy å være eller å få et skuddårsbarn, men det er jo ikke bare lett å ha fødselsdag kun hvert fjerde år.