Søk i Aktiv i Oslo

Skivett

10 skivettregler i alpinbakken

Følg disse reglene om skivett så blir alpinkjøringen tryggere både for deg og andre i bakken. Alpin skiløping er forbundet med en viss fare. Husk ditt ansvar og kjør under full kontroll.

Skivettreglene:

 1. Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
 2. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
 3. Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
 4. Den som kommer bakfra, har ansvar for å unngå kollisjon.
 5. Den som kjører inn i eller krysser en bakke, må påse at dette skjer uten fare. Det samme gjelder etter stans.
 6. Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder.
 7. En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkanten av bakken.
 8. Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingen er riktig innstilt.
 9. Følg skilting, merking og anvisninger.
 10. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Husk også :

 • Barn må bruke godkjent hjelm.
 • Alkohol og skiløping passer ikke sammen.

Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.  

Se også vår side om regler for kjøring på snowboard i alpine bakker >>