Søk i Aktiv i Oslo

Moro med hatter

Barnelek: Moro med hatter

Antall deltakere: fire- seks

Dette trenger du: Hatter, historie

Slik gjør du: Denne leken egner seg best for fire til seks deltakere. Skriv en morsom historie om like mange personer med navn som det er deltakere i leken. Navnene kan gjerne være oppdiktet og tilpasset personene i historiene. Navnene skal forekomme like mange ganger i historien. På et bord legges så mange hatter som det er personer i historien, bruk fantasien og tilpass hattene til rollene. Bordet med hattene settes foran deltakerne.

Forklaring før rollespillet: Hver deltaker får et navn/rolle m/hatt og skal spille en av personene i historien. Hver gang navnet blir nevnt skal han/hun fort sette hatten på hodet, og ta den av og legge den på bordet når neste navn nevnes.

Les nå opp historien. Tilskuerne kan være dommere og kåre en vinner.