Søk i Aktiv i Oslo

Krepsing

Krepsesesongen – kort og hektisk

Krepsingen starter første uken i august hvert år

For mange er krepsesesongen blant årets høydepunkter. Krepsen er fredet mesteparten av året og kan kun fanges i noen hektiske uker i august og september.

Krepsing er mulig i mange vann i Oslo og Akershus. Krepsefiske er spennende for både store og små fiskere. Fisket foregår på natten, og dette kan bli både stemningsfult og sosialt for de ønsker å prøve dette fisket.

Krepsekort

Alle som skal fange kreps må ha krepsekort (barn under 8 år som er sammen med personer som har gyldig krepsekort krepser gratis). Siden edelkrepsen er oppført på Artsdatabankes Rødliste som “sterkt truet” er det ikke lenger noen selvfølge at det åpnes for krepsing hvert år.

Vilkår for krepsing

Husk minstemålet på 9,5cm. Alle som krepser må ha med en målepinne slik at undermålere kan settes ut igjen uskadet. Krepsen blir først kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg minst en gang før den fanges.

Den norske edelkrepsen

Krepsdyrene (Crustacea) er virvelløse dyr som fins overalt i havet og i ferskvann, og noen oppholder seg også på land. Den norske krepsearten heter edelkreps (Astacus astacus), men alle sier bare “kreps”. Krepsdyrene tilhører leddyrene. De fleste av dem holder til i havet, ofte er de dyktige svømmere og hører til planktonet både i sjøen og ferskvann; noen få er fastsittende, og noen lever som snyltere. Det er omkring 35 000 kjente arter, over 200 av dem i Norge.

Les mer om kreps og kprepsing hos Direktoratet for naturforvaltning her >>

 

Kilder: wikipedia.org, ofa.no (Oslomarkas fiskeadministrasjon) og lovenskiold.no.