Søk i Aktiv i Oslo

Jaktsesongen

jaktsesong

Her finner du oversikt over de ulike jaktsesongene

Det er snart tid for jaktsesong, og da kan det være greit å oppdatere seg på de nye jakttidene som ble vedtatt 1. april 2022.

I 2022 ble det vedtatt at jakttiden for elg blir 25. september – 23. desember i alle kommuner hvor det er åpnet for elgjakt, unntaket er Kautokeino og Karasjok kommuner, hvor jakta starter 1. september.

Aktiv i Oslo gir deg en grov oversikt over hvor og når du kan jakte:

 • Rødrev:
  Over hele landet, fra 15. juli til 15. april
 • Andefugler:
  Lokale variasjoner, fra 10. august/10. september til 30. november (se detaljert oversikt på Lovdata)
 • Villrein:
  Alle områder, fra 20. august til 30. september
 • Røyskatt:
  Over hele landet, fra 21. august til 15. mars
 • Elg:
  Lokale variasjoner, fra 25. september – 23. desember hvor det er åpnet for elgjakt, unntaket er Kautokeino og Karasjok kommuner, hvor jakta starter 1. september.
 • Hjort:
  Der hjortejakt tillates, fra 1. september til 23. desember
 • Jerpe, orrfugl, storfugl:
  Over hele landet, fra 10. september til 23. desember.
 • Lirype og fjellrype:
  Over hele landet, fra 10. september til 28/29. februar, med unntak av Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke, fra 10. september til 15. mars.
 • Hare:
  Over hele landet, fra 10. september til 28/29. februar, med unntak av Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke, fra 10. september til 15. mars.
 • Rådyrjakt:
  Der rådyrjakt tillates, fra 25. september til 23. desember
 • Toppskarv:
  Troms og Finnmark og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke, fra 1. oktober til 30. november.
 • Storskarv:
  Kun ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder fylker, fra 10. september til 9. november.
  Kun ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteter i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark fylker, fra 1. oktober til 30. november.
  Alle storskarv i ferskvannslokaliteter i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylker, fra 10. august til 23. desember.
 • Ærfugl:
  Kun hannfugl av ærfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker. Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn, og inntil 25 fugler per jaktår, fra 1. oktober til 30. november.

Det er en del lokale variasjoner, så sjekk jakttidsplanen for 2022-2028 (PDF) og få en fullstendig oversikt.

Helgefredning i Oslo og Viken

Det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i:

 • Bærum, Lørenskog og Hole kommuner
 • Asker kommune nord for E134 fra kommunegrensen mot Lier til Midtbygda og videre nord for fylkesvei 165 til Slemmestad
 • de delene av Lier kommune som ligger øst for fylkesvei 285 og Holsfjorden
 • de delene av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Manntjern og Store Svarttjern til kommunegrensen mot Nittedal