Søk i Aktiv i Oslo

Førerkort til MC

Her finner du kjøreskoler som har kurs for motorsykkel førerkort

Føreropplæringen for lett og tung motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Den nye motorsykkelopplæringen har større fokus på kjøreteknisk kompetanse, med blant annet obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk. Den har også et målrettet arbeid mot utforkjøringsulykker.

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for klassene A1 og A.

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Trinn 3 – Trafikal opplæring

Lærestoffet i trinn 3 er felles for klassene A1 og A, med unntak av «Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A». Dette kurset er obligatorisk kun for klasse A.

De øvrige målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Det ikke fastsatt noe minste timetall for undervisningen i dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Målene i trinn 4 både for klasse A1 og A, er hovedsaklig rettet mot risikoforståelse ved motorsykkelkjøring.

Sikkerhetskurs på veg, er den avsluttende delen av opplæringen og er obligatorisk i klasse A1 og A.

(kilde: Statens Vegvesen)