Søk i Aktiv i Oslo

Førerkort bil

Husk å bruke en rød L i bakruta når du øvelseskjørerHer finner du informasjon om hva du må gjennom for å få førerkort for bil

For å få førerkort for bil, klasse B, må du gjennom 4 trinn med opplæring.

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.

Kurset har følgende deler
Del 1:Trafikkopplæringen
Del 2:Grunnleggende forståelse for trafikk
Del 3:Mennesket i trafikken
Del 4:Øvingskjøring og kjøreerfaring
Del 5:Førstehjelp
Del 6:Tiltak ved trafikkulykke
Del 7:Mørkekjøring

Trinn 2 – Grunnleggende opplæring

Gjennom opplæringen på trinn 2 (for kl. BE trinn 2 og 3) skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Trinn 3 – Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven.

Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene. Statens vegvesen anbefaler at eleven har kjørt minst 2000 km før han/hun gå opp til førerprøven for å bli en sikker bilist.

(kilde: Statens Vegvesen)