Søk i Aktiv i Oslo

Fjelltopper i Norge

Til topp-oversikten

Vil du til topps? Opp på Norges høyeste fjelltopper? Aktiv I Oslo har oversikt over hvor du finner de høyeste fjellene

2-300 topper over 2000 meter i Norge

De lærde strides om hvor mange topper over den magiske grensen “dei gamle fjelli” egentlig kan skilte med. Noen mener det er 230, andre 300 og andre igjen opererer med andre tall. Hvor mange topper du regner med kommer an på hvor strenge krav du stiller til at toppen skal være selvstendig.

Toppfolket bruker en faktor som kalles primærfaktor når de beregner hvilke topper som er selvstendige nok til å regnes som en selvstendig topp. De som teller 300 topper opererer med en avstand på 10 meter mellom toppene, mens de som regner med 230 topper mener at avstanden bør være 30 meter.

Fjelltopper: