Fjelltopper i Jostedal

Fjelltopper i Jostedal som er over 2000m.

Jostedalsbreen

Navn

Høyde

Kommune

Kart

Brenibba

2018

Luster

1418 IV «Lodalskåpa»

Lodalskåpa

2083

Luster / Stryn

1418 IV «Lodalskåpa»