Søk i Aktiv i Oslo

Busstur

Anbefalt deltakere: 3-100
Utstyr:
1 Kortstokk, hvis dere er mange, bruk to like
2. Nok drikke

Hvordan spilles det?

Del 1:

Legg kort i en pyramide med 5 linjer hvor du skal ha
5 kort på nederste rekke,
4 kort på neste rekke,
3 kort på neste igjen,
2 kort nest øverst,
1 kort på topp

Så deler du ut kort til alle deltakere. Mellom 5-10 kort litt etter som hvor mange som er med.

Klar til start

Da er det klart for å kjøre i gang med første runde!

Dere begynner med å snu ett og ett kort fra nederste rekke.
Hvis kortet som blir snudd f.eks. er en “firer”kan alle som har firere legge ned
sitt kort, og dele ut 2 shotter/svelg/slurker (avhengig av hva den enkelte drikker)
til en motspiller.
Deretter snur man fra andre rekke, tredje rekke, fjerde og til slutt femte.
På første rekke gir matchende kort 2 slurker
på andre rekke 4 slurker
på tredje rekke 6 slurker
på fjerde rekke 8 slurker
på femte rekke 10 slurker
Hvis man vil, kan man avtale at det er lov å dele opp slurkene, slik at man kan
gi f.eks. 2 til en motspiller og 4 til en annen.

Del 2:

Når alle kortene i pyramiden er snudd skal den som sitter igjen med flest kort
“kjøre buss.”
Hvis det er 2 eller flere som sitter igjen med like mange kort kan man trekke
et kort fra kortstokken. Den som trekker lavest kort må kjøre buss.

BUSSTUR:

Legg nå opp en ny pyramide med kort, lik den forrige.
Den personen som skal kjøre busstur, trekker ett kort på hver rekke fram til man
når toppen.
Hvis denne personen trekker et bildekort, må han/hun drikke så mange slurker som
rekka tilsier.
Man fyller opp pyramiden med kort der det mangler, og personen må kjøre buss på nytt,
helt til han/hun når toppen uten å få et bildekort.
NB! Ess kvalifiserer som bildekort i denne sammenheng!

Alkoholanbefaling: Øl, cider, rusbrus.