Søk i Aktiv i Oslo

Bålplasser Oslo

Bålplasser i Oslo kommunes skoger

Det er hyggelig å tenne bål, men vis aktsomhet. Bruk gjerne et opparbeidet og godkjent bålsted

Husk: All bruk av åpen ild er forbudt i tidsrommet 15. april – 15. september.

For å si det mer positivt mellom 15. september og 15. april er det lovlig å brenne bål.

Nedenfor finner du oversikt over hvor du finner disse bålplassene.

Skogbrannfare
Metrologisk instutitt sier fra når det er skogbrannfare.
Denne oppdateres hver kveld fra mai til september, og omfatter hele Norge.

Les mer om skogbrannfare her

Alle permanente ildsteder er også godkjent av Brannvesenet. Husk: all bruk av åpen ild er forbudt i tidsrommet 15.april-15.september. Respekter forbudet og bruk et permanent ildsted!

Permanente bålsteder

Permanente ildsteder i Nordmarka:

 • Finnerud
 • Styggedalen
 • Jegersborgdammen
 • Abbortjern
 • Øvresetertjern
 • Lille Tryvann
 • Skjennungen
 • Store og Lille Åklungen
 • Nedre Blanksjø
 • Sognsvanns østside
 • Sognsvanns vestside
 • Øyungen

Permanente ildsteder i Lillomarka:

 • Kapteinsputten
 • Trollvann
 • Søndre Aurevann
 • Steinbruvann nord
 • Steinbruvann syd
 • Vesletjern

Permanente ildsteder i Østmarka:

 • Fri-Elvåga(Nordre Elvåga)
 • Lutvann
 • Ulsrudvann
 • Bråten
 • Kattisa
 • Bremsrud
 • Rundvann
 • Setertjern
 • Askvann
 • Paradisdalen(v. Skjellbreiavannet)
 • Mosjøen.