Søk i Aktiv i Oslo

Bålplasser Oslo

Bålplasser i Oslo kommunes skoger

Det er hyggelig å tenne bål, men vis aktsomhet. Bruk gjerne et opparbeidet og godkjent bålsted.

Nedenfor finner du oversikt over hvor du finner godkjente bålplasser.

Det er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september i Norge. I denne perioden er det forbudt å tenne opp ild i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Bålforbudet gjelder all bruk av åpen ild: bål, bålpanne, grill og engangsgrill.

På øyene i Oslofjorden er det bålforbud hele året. Grilling er kun lov på øyene med tilrettelagte grillplasser, og dette er merket med skilt på øyene det gjelder.

For å si det mer positivt, mellom 15. september og 15. april er det lovlig å brenne bål.

Skogbrannfare
Metrologisk instutitt sier fra når det er skogbrannfare.
Denne oppdateres hver kveld fra mai til september, og omfatter hele Norge.

Les mer om skogbrannfare her

Alle permanente ildsteder er også godkjent av Brannvesenet. Husk: all bruk av åpen ild er forbudt i tidsrommet 15. april-15. september. Respekter forbudet og bruk et permanent ildsted!

Permanente bålsteder

Permanente ildsteder i Nordmarka:

 • Finnerud
 • Styggedalen
 • Jegersborgdammen
 • Abbortjern
 • Øvresetertjern
 • Lille Tryvannet
 • Skjennungen
 • Store og Lille Åklungen
 • Nedre Blanksjø
 • Sognsvann nord
 • Sognsvann nordøst
 • Sognsvann øst
 • Sognsvann sør
 • Bogstadvannet nordøst
 • Øyungen

Permanente ildsteder i Lillomarka:

 • Kapteinsputten
 • Trollvann
 • Søndre Aurevann
 • Steinbruvann
 • Steinbruvann sør
 • Vesletjern
 • Badedammen nord
 • Badedammen sør

Permanente ildsteder i Østmarka:

 • Nord-Elvåga
 • Lutvann
 • Ulsrudvann
 • Bråten ved Nøklevann
 • Katissa
 • Bremsrud
 • Rundvann
 • Setertjern
 • Askevann
 • Paradisdalen(v. Skjellbreiavannet)
 • Mosjøen

Se Oslo kommunes oversikt over godkjente ildsteder og fastgriller her.