Søk i Aktiv i Oslo

Aldersgrenser på kino

Informasjon om aldersgrensene på kinofilm og ledsagerregelen

Her finner du informasjon om aldersgrensene som gjelder på kino.
Dette er symbolene og reglene:

A – Tillatt for alle

7 år
Adgang for personer fra fylte syv år alene og for personer fra fylte fire år i følge med myndig person.

11 år
Adgang for personer fra fylte elleve år alene og for personer fra fylte åtte år i følge med myndig person.

15 år
Adgang for personer fra fylte femten år alene og for personer fra fylte tolv år i følge med myndig person.

18 år
Kun adgang for personer fra fylte atten år.


Om Ledsagerprinsippet

Ledsagerprinsippet, som går ut på at foresatte over 18 år kan ta med seg barn som er tre år under aldersgrensen. Ordningen  er kommet i stand for å gi medbestemmelsesrett og ansvarliggjøre de som kjenner barnet eller ungdommen best. Derfor er det i loven lagt opp til at foresatte, i siste instans, skal   vurdere om filmen er passende for sitt barn ungdommen

Fraråding og anbefallinger om egnethet
I tillegg til å sette aldersgrenser på filmer skal Medietilsynet gi råd om hvem en film passer for. På denne måten tilbys publikum ytterligere informasjon om hver enkelt film. De ulike kategoriene for egnethet er: Familie, barn, barn/ungdom, ungdom, ungdom fra 13, ungdom/voksen, voksen.

Medietilsynet kan også fraråde filmer og som en hjelp til foreldre har filmtilsynet lagt stadig større vekt på å informere ved hjelp av frarådinger.

Hvis du vil vite mer og dette kan du også besøke Medietilsynes som har en omfattende artikkel om dette med aldersgrenser på ulike filmer og bakgrunnen for grensene og anbefalingene.