Avgangsutstilling for Oslo Kunstskole

Galleri IKM
25. mai - 04. juni 2012

Avgangsutstlling for Oslo Fotokunstskole

Avgangselevene ved Oslo Fotokunstskole viser sine eksamensprosjekter på Galleri IKM i perioden 25. mai – 4. juni.

Elevene viser en stor bredde i uttrykksformer og tematikk. I år ser vi at avgangselevene ved Oslo Fotokunstskole også har blitt inspirert av og tatt for seg andre medier enn fotografi. Dette har resultert i at vi også ser – i tilegg til den kamerabaserte kunsten – tegning, skulptur og collager. Elevene jobber også ut ifra forskjellige ståsteder, slik at utstillingen inneholder både arbeider som er rent konseptuelle, men også verk som har et mer intuitivt eller dokumentært grunnlag.

Les mer om Oslo Fotokunstskole >>

Les mer om galleriet på Oslo Museums sider >>

Galleri IKM

Adresse
Tøyenbekken 5
0188 Oslo