Arrangementet er fullført.

lørdag 
Teknisk museum

Teknisk museum: Å portrettere en rase

Hvordan fotograferer man noe som ikke finnes? Bli med på en omvisning i utstillingen FOLK, som gir innblikk i metoder som har bidratt til å etablere ideen om menneskelige raser.

Fotoarkivar Thale Sørlie viser hvordan fotografier ble brukt til forskning på mennesker, i tillegg til å formidle forskningsresultater. På den måten har foto bidratt til å skape forestillinger om at det finnes ulike menneskelige raser, selv om det ikke for noe formål er hensiktsmessig å kategorisere mennesker på denne måten.

Omvisningen inngår i en serie temaomvisninger i utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser.

Du kan også være med på omvisning i denne serien lørdag 16. mars, kl. 15: «FOLK: Rase – En farlig myte?» Få innblikk i hvordan ideer om raser er helt i utakt med vår tids innsikt. V/ Jon Kyllingstad, kurator for utstillingen FOLK.

 

Relaterte saker