Arrangementet er fullført.

Onsdagsdebatten: Ulovlige mennesker? hovedbilde
torsdag 

Onsdagsdebatten: Ulovlige mennesker?

Onsdagsdebatten på Chateau Neuf

Onsdagsdebatten representerer det eneste brede forum for debatt arrangert av studenter og studentorganisasjoner i Oslo. Neste onsdag er det debatten om papirløse som står for tur.

Det finnes i overkant av 18 000 irregulære innvan­drere i Norge, herunder 12 300 som har fått avslag på søknaden sin om opphold i Norge. De fleste innen­for denne gruppen kommer fra noen av verdens mest urolige områder. De har ingen rettigheter i Norge, og mange har levd i skjul i flere år.

Blant de papirløse er det stadig flere barn som vokser opp med en usikker fremtid. Disse barna har ofte større tilknytning til Norge enn til sitt eget hjemland. Barn utgjør en sp­esielt sårbar gruppe, og et liv i utrygghet og angst kan ha negative konsekvenser for deres utvikling. Er det riktig at barns papirer skal ses i sammenheng med foreldrenes? Bør statens moralske rett til å sende ut asylsøkere som har fått avslag reduseres etter hvert som tiden går? Eller bør man automatisk innvilge opphold etter et visst antall år i Norge? Hvilke konsekvenser vil det i så fall kunne føre med seg? Det å ha en slik underklasse i samfunnet er et problem. Hva er man villig til å ofre for menneskers og barns rett til tryg­ghet og et verdig liv?

Les mer om onsdagsdebatten: «Ulovlige mennesker?» på Studentersamfundet sine hjemmesider >>

Les mer om onsdagsdebatten på Studentersamfundet sine hjemmesider >>

 

Relaterte saker