Omvisning: Følelser i antikken og Det gamle Egypt hovedbilde
lørdag 
12:00
Historisk museum

Omvisning: Følelser i antikken og Det gamle Egypt

I denne utstillingen finner du utvalgte gjenstander fra museets antikk- og Egypt-samlinger. Hver for seg forteller de en historie knyttet til følelser i sin tid. Men sammen handler de om følelser som har likhetstrekk til ulike tider og steder: kjærlighet og glede, sorg og savn, håp, frykt og ærefrykt.

Utstillingen bygger bro over tid og avstand. Den minner oss på at sterke følelser og opplevelser er noe som er felles for alle mennesker.

I denne og Historisk museums andre spennende utstillinger kan du bli med å reise tilbake til fortiden og bli kjent med interessante og sjeldne gjenstander og deres historier.

Historisk museum/ Kulturhistorisk museum,UiO, Frederiks gate, Oslo, Norge