Lag din egen jord

Hvordan fungerer kompostering og hvilke dyr finner vi i komposthaugen?

Komposteringsprosessen bryter ned avfallet til lettløselig næring som plantene kan ta opp med røttene sine.

I en varmkompost er det mest sopp og bakterier som jobber (mikroorganismer), i en kaldkompost får vi også hjelp av meitemark og forskjellige insekter og smådyr (skrukketroll, skolopender osv.).

Når du vet hvordan, er det ikke vanskelig å lage god kompost. I en varmkompost kan du gjøre matavfall om til plantenæring for kjøkken- og prydhage. Hageavfallet kan bli et fint jordforbedringsmiddel i en kaldkompost.

Les mer her.