Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Dagens dynamitt: Stormaktsspillet om Syria hovedbilde
torsdag 
18:00

Dagens dynamitt: Stormaktsspillet om Syria

seminar

Russland og USA trapper opp sin tilstedeværelse i Syria. Hva er den bakenforliggende strategiske motivasjonen for dette og hvilke konsekvenser kan det få for landet og regionen?

Denne uken blir det aktuell debatt med verdensperspektiv når Nobels Fredssenter inviterer til Dagens dynamitt i samarbeid med Helsingforskomitéen og Atlanterhavskomitéen.

I ekspertpanelet sitter Jacob Børresen, Julie Wilhelmsen og Cecilie Hellestveit.

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør. Han er forsvarsanalytiker og uavhengig konsulent innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvarshistorie, strategi og militærteori. Han har vært militærstipendiat på NUPI 1983-85, militær sekretær for forsvarsministeren 1986-88, sjef for operasjonsstaben i FKN 1990-93, daglig leder for SACEURs krisestyringsstab for Bosnia 1995-1997 og medlem av Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007. Han har også utgitt bøker som Forsvar uten trussel – det norske forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen 2005 og Torskekrig! Om forutsetninger og rammer for kyststatens bruk av makt 2011.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og driver forskning innenfor kritiske sikkerhetsstudier, russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk og radikalisering av islam i Eurasia. Wilhelmsen er også redaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Cecilie Hellestveit er forsker ved International Law and Policy Institute i Oslo. Hun er statsviter og jurist med konfliktstudier og en doktorgrad i krigens folkerett. Hellestveit har forsket på Midtøsten og væpnede konflikter i en årrekke, og har arbeidet nært med krigen i Syria og Irak.

Dagens dynamitt er en ukentlig temakveld der aktuelle gjester inviteres til samtaler med smell i hver torsdag klokken 18 på Alfred, Nobels Fredssenters kafé på Rådhusplassen.

Kaféen har dagens suppe på menyen hver torsdag, og holder åpent for servering til 20.00.

Vel møtt!
Meld deg gjerne på og del vårt Facebook-arrangement her

Relaterte saker