Arrangementet er fullført.

Boklansering: «Sikkerhetspolitiske Veivalg – skjebnefellesskap med USA og NATO?” hovedbilde
onsdag 
11:00

Boklansering: «Sikkerhetspolitiske Veivalg – skjebnefellesskap med USA og NATO?”

ntso

«Norsk sikkerhetspolitikk har ligget fast forankra rundt et dogme om at Norge er nødt til å støtte opp om USAs sikkerhetspolitiske strategier, for at USA til gjengjeld skal beskytte oss mot et potensielt angrep fra Russland. Men er det gitt at det å knytte Norges sikkerhet så tett opp til amerikansk politikk alltid tjener norske interesser?»

Spørsmålet stilles i forordet til den nye boka «Sikkerhetspolitiske veivalg – Skjebnefellesskap med USA og NATO?». Regjeringen har varslet at de skal legge fram en ny Langtidsplan for forsvaret våren 2016. Samtidig er det igangsatt et arbeid med en ny stortingsmelding om norsk sikkerhetspolitikk som skal lanseres våren 2017. Hvordan kan Norge utforme en ny og bedre sikkerhetspolitikk, som kan skape en fredeligere verden og trygge land og folk fra krigens redsler? Dette er spørsmål som krever en bred og kritisk debatt.

Kapitlene i «Sikkerhetspolitiske veivalg» er skrevet av 13 fremstående representanter fra norsk fredsbevegelse, fagbevegelse, det fagmilitære miljøet og det utenrikspolitiske forsknings- og ekspertmiljøet. Bidragsyterne diskuterer sentrale spørsmål i fredskampen, FNs posisjon i dag, geopolitiske endringer og spenninger av betydning for Norge, forholdet til stormakten Russland, forholdet mellom territorialforsvar og deltakelse i innsatsstyrker leda av NATO og USA, og de folkerettslige aspektene ved deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Du kan lese mer om boka og bidragsyterne her: https://progressivt.no/default.asp?page=release&id=100066

På lanseringsmøtet på Fredshuset 1. juni stiller bidragsyterne Ingeborg Breines, Ingrid Eide, Tuva Grimsgaard og Ola Tellesbø opp i panelet for å diskutere norsk sikkerhetspolitikk og svare på spørsmål fra salen. Møtet begynner klokken 11. Det er gratis inngang og enkel servering. Vel møtt!

Relaterte saker

Eventbilde: Biblioterapi: Julekrise!
torsdag
19:00

Biblioterapi: Julekrise!

Premiere på Biblioterapi: Hjelp, nå er det jul igjen! Men slapp av, Deichman hjelper deg å holde ut familiejula.

Eventbilde: Kurs i street food
mandag
17:00

Kurs i street food

Kurset er et deltagende kokkekurs der du får veiledning gjennom alle rettene og de teoretiske prinsipper om den voksende street food-trenden.

Eventbilde: Sushikurs med Kulinarisk Akademi
torsdag
17:00

Sushikurs med Kulinarisk Akademi

Kulinarisk Akademi lærer deg hvordan man lykkes med sushi på en inspirerende, lettfattelig og instruktiv måte.