Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

Åpning nye utstillinger hovedbilde
fredag 

Åpning nye utstillinger

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 13.26.03Johannes Engelsen Espedal / Janicke Schønning

I kunstsenterets første etasje vises det to kunstnere som på hver sin måte tar for seg nære omgivelser, enten gjennom maleri tilvirket i tett kontakt med motivet eller objekter som gis ny mening.

Utgangspunktet for Johannes Engelsen Espedals (f. 1988) stedsspesifikke installasjoner er et ønske om å sette sammen ulike elementer på en måte som gjør at de fungerer i en helhet. Det er snakk om så vel funnede objekter som bearbeidede, som kan framstå som fragmenterte, før de tilpasses og går inn i nye sammenhenger. Sammenføyningene skjer gjennom en håndverksmessig utforskning hvor søken etter kunnskap om de ulike materialene ligger til grunn. Uavhengig av tradisjonelle materialhierarkier er alle elementene underlagt den samme tilnærmingen, der Espedal ønsker å overskride forskjeller mellom elementene, og å opprette en ny stedsspesifikk romlighet.

Hovedkilden til Janicke Schønnings (f. 1974) arbeider er natur og skog. Med malerier og tusjlaveringer malt i barskog, snø og regn, føyer Schønning seg inn i plen air-tradisjonen i kunsthistorien, der fysisk nærhet til motivet var essensielt. Med frostmerker, spor etter skogens kryp, og jordslag, bærer arbeidene preg av å ha blitt til ute, og uttrykket spenner fra rene abstraksjoner til mer detaljerte observasjoner. Latent i Schønnings arbeider er også et kritisk blikk på vår tvetydige relasjon til naturen. Naturen som rekreasjonssted har høy status, samtidig som vi utnytter den.
    Sett under ett, kan vi se en motsetning mellom Schønning som lar naturens tilfeldigheter spille inn, mens Espedal inntar en mer kontrollerende rolle i prosessen. Samtidig møtes deres prosjekter en nøktern og lavmælt, men ettertenksom holdning til materialet.
 
Kuratert av Monica Holmen.

 

Kunstvisitten:
Individuelle identiteter

Tron Kittelsen
Julie Oredam
Stian Korntved Ruud & Jørgen Platou Willumsen
Maria Ryan Sondresen

Hva kan sies å være identitet? Hvordan formes vi og hvilke faktorer spiller inn? I denne utstillingen diskuteres begrepet identitet, og gjennom ulike kunstneres prosjekter åpner vi opp for refleksjoner omkring personlig og sosial identitet, samtidig som vi løfter blikket mot en mer overordnet kulturell og etnisk identitet.

Tron Kittelsen (f. 1954) arbeider med frottage på kart som han legger på gravsteiner for slik å overføre inskripsjonene til kartet. Resultatet er et sterkt uttrykk om levd liv.

 Julie Oredams (f. 1974) skulpturer av hus med stakittgjerde reflekterer rundt dualitetene oss og dem, innenfor og utenfor, og hvordan identitet ofte defineres i motsetning til noe annet.

 Også objekter tilskrives en identitet, som de spikkede skohornene og skjeene til Stian Korntved Ruud (f. 1989) og Jørgen Platou Willumsen (f. 1986). Hvert spikkede objekt er ulikt det neste; med hver sin identitet står de som variasjoner over et tema. Ruud og Willumsen vil også presentere nye verk.
 

Maria Ryan Sondresens (f. 1977) stillferdige broderier tar for seg mellommenneskelige relasjoner, kroppsnære og enkle handlinger, som kan sies å definere et individ.
 
Utstillingen er kuratert av Mari Krokann Berge, Gabriella Göransson og Kirsten Mørck.
 

Relaterte saker