Søk i Aktiv i Oslo

Arrangementet er fullført.

10. mars: Kvinnekamp 1919 og 2019 hovedbilde
søndag 
15:00
Teknisk museum

10. mars: Kvinnekamp 1919 og 2019

Få innblikk i arkivet etter «Barselhjemutstillingen 1916», og bli med på en samtale om politisering av kvinne- og morsrollen gjennom hundre år! 

Panelet

• Ellen Aanesen, forfatter og journalist.
• Kari Aarø, nyvalgt leder i Jordmorforeningen.
• Cathrine Sandnes, sjefredaktør i Gyldendal.
• Moderator er Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum/Teknisk museum

Barselhjemutstillingen – et politisk prosjekt

Teknisk museum markerer årets kvinnedag ved å åpne opp arkivet etter «Barselhjemutstillingen 1916». Hvordan flyttet utstillingen grensene for hva som er et politisk anliggende? Hva var egentlig det politiske prosjektet til kvinnen bak, Katti Anker Møller (1886-1945), og hva kan vi få ut av det i dag?

Debatt gjennom hundre år

Statsminister Solberg oppfordrer nordmenn til å føde flere barn. Utspillet inngår i en bred debatt, tematisk og historisk.

For hundre år siden kjempet Katti Anker Møller for at morsrollen skulle bli forstått som en politisk sak. Slik mennene så langt hadde organisert det, mente hun, fikk kvinnene for lite offentlig hjelp og økonomisk kompensasjon for det helt avgjørende samfunnsarbeidet det var å føde og oppdra barn.

Trygge mødrehjem

I tillegg til å delta aktivt i samfunnsdebatten gjennom avisinnlegg, artikler og foredrag, sto Møller bak mer utradisjonelle politiske prosjekter som «Barselhjemutstillingen 1916». Målet var å få staten til å bygge institusjoner der kvinner skulle føde i trygge og hygieniske omgivelser. Utstillingen var en bred mønstring av de fleste sider av svangerskap, fødsel og barndom.

Norges dokumentarv

Norsk Teknisk Museum forvalter arkivet og gjenstandene etter «Barselhjemutstillingen 1916». I 2018 ble dette en del av Norges Dokumentarv, https://www.kulturradet.no/norges-dokumentarv.

Menstruasjonsbind og kjendiser

Gjenstands- og arkivmaterialet etter utstillingen omfatter blant annet preparater på sprit, vakre dåpskjoler, menstruasjonsbind, et titalls ulike vogger, fotografier av datidens kjente menn og kvinner og statistikk over barnedødelighet. Museet inviterer til å ta denne viktige del av kulturarven nærmere i øyesyn. Vi viser fram smakebiter fra samlingen, setter den i perspektiv sammen med publikum og spesielt inviterte fra organisasjonsliv, historiefaglige og politiske miljøer.

Offentlig og privat gjennom tidene

Vi håper mange vil være med på å reflektere over politiske rettigheter, hvem og hva som hører hjemme i det politiske fellesskapet og hvordan grensene mellom offentlig og privat sfære endres.

Mer om panelet

• Ellen Aanesen, forfatter og journalist. Hun har blant annet skrevet om abortkampen i boka Ikke send meg til en klok kone, doktor (1981) og vært redaktør av en ny, bredt anlagt bok om kvinnekampen på 70-tallet; Vi var mange (2018)
• Kari Aarø, nyvalgt leder i Jordmorforeningen. I resolusjonene vedtatt på sist landsmøtet heter det blant annet at foreningen krever «at en arbeider for en differensiert og desentralisert svangerskaps, – fødsels- og barselomsorg, og vil jobbe for kvinnens rett til å velge hvor hun vil gå til svangerskapskontroll og hvor hun vil føde.»
• Cathrine Sandnes, sjefredaktør i Gyldendal. Hun er engasjert samfunnsdebattant og har adressert spørsmål om feminisme og kvinnerolle i en rekke avis- og tidsskriftartikler. Hun var en av tre redaktører for boka Matriark – nesten sanne historier om å være kvinne (1991).
• Samtalen ledes av Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum

 

Foto: Mødre med spedbarn på Tøiens barnepleiestasjon 1914. Bildet inngår i arkivet etter «Barselhjemutstillingen 1916», som nå er en del av Norges Dokumentarv. Fotograf: Ludvig Forbech.

 

Relaterte saker

Eventbilde: Afterwork @ Brød & Sirkus
fredag
16:00

Afterwork @ Brød & Sirkus

Ta med hele gjengen etter jobb og spark helgen i gang! Elleville priser på absolutt ALT, gratis popcorn på bordet, samt godlåter og god stemning.

Eventbilde: Afterwork & gaming-pub hver fredag
fredag
16:00

Afterwork & gaming-pub hver fredag

Samle gjengen til sosial gaming etter arbeidsuka!

Eventbilde: Fredagsbingo – Brød & Sirkus
fredag
19:00

Fredagsbingo – Brød & Sirkus

Ingenting oser fredag som bingo! Her blir det spenning, underholdning og ellevill stemning, ispedd fantastiske premier.