Søk i Aktiv i Oslo

Humanitært arbeid i Oslo og Akershus

Humanitært arbeid er arbeid for at mennesker som på en eller annen måte lider, eller har det vanskelig, skal få et bedre liv.

Både private og offentlige institusjoner driver med humanitært arbeide i tillegg til foreninger og lag. Humanitært arbeid er rettet mot fattige, nødlidende, syke, katastroferammede og liknende.

Eksempler på norske institusjoner som driver med slikt arbeide er Norsk Folkehjelp, Plan Norge, TV-Aksjonen ogsåvidere. Internasjonale organisasjoner er Røde Kors, Redd Barna, Amnesty og SOS-Barnebyer, disse har avdelinger også i Norge.

Utenriksdepartementet sier om Norges humanitære arbeid:

Prioriterte grupper er barn, kvinner, minoriteter og urfolk. Innsats for rydding av landminer og hjelp til ofre er prioritert. Arbeid for et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon er sentralt. Regjeringen legger vekt på at humanitær bistand blir et supplement til og ikke en erstatning for politisk handling.

FN har en sentral rolle i regjeringens humanitære politikk. Støtte til Røde kors og frivillige organisasjoner er også viktig i det humanitære arbeidet.