Søk i Aktiv i Oslo

humanetikkHumanisme og human-etikk

Humanetikk eller humanisme er en ikke-religiøs livssynsretning som i Norge er organisert gjennom Human-Etisk Forbund.

Humanismen tar utgangspunkt i mennesket selv og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og verdighet. Humanismen har som mål at mennesker skal leve gode liv på egne premisser, vise ansvar for hverandre og for kommende generasjoner.

Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: “Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”

(kilde: human.no)