Søk i Aktiv i Oslo

Legitimasjon og valgkort ved Kommunevalget i Oslo 2011

Legitimasjon og valgkort til Kommunevalget i Oslo 2011

Husk å ha med legitimasjon når du skal stemme!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitiet.

Ta helst med valgkortet også!

Valgkortet ble sendt ut til alle stemmeberettigede i Oslo i begynnelsen av august. Du må ikke ha det for å stemme, men det er en fordel om du tar med dette, for det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene og effektiviserer stemmegivningen.