Søk i Aktiv i Oslo

Utflukter til Gjerdrum

Natur og kultur i Gjerdrum Kommune

Bygda Gjerdrum, med Ask som administrasjonssenter, ligger ca. 3 mil nord for Oslo.

Gjerdrum Almenning som er en statsalmenning, som omfatter over 1/3 av kommunens areal eller ca. 30 000 dekar. Denne almenningen representerer en betydelig ressurs for bygda og dens innbyggere. Almenningen ligger i sin helhet innenfor det som er definert som Oslomarka.

Natur i Gjerdrum

Det finnes mange blåmerkede stier i området. Fra Trollsnes finner en også merket sti mot Årstadvangen. Oslo og Omegn Turistforening (OOT) har ansvar for merking og rydding av stiene som er knyttet til sti-nettet over hele Romeriksåsene. Kart over området (Nordmarka øst) fåes kjøpt i Den Norske Turistforening. Gjerdrum Kommune har også utgitt et meget godt tur- og friluftskart over kommunen

Topp badeplass

I Gjermåa er det anlagt badeplasser ved Lysdammen, Nybrua (der veien mot Gruvbakken krysser elva) og på oversiden av Grytfossen.

13 gravhauger

I Sandum og Torshov-området har det vært svært mange gravhauger. I dag er det igjen 13 registrerte hauger, nord for tunet på Vestre Torshov. Haugene har ulik alder. De avlange haugene, langhaugene, er antagelig mer enn 1500 år gamle

Fjælstadeika – Asbjørnsens eik som er 550 år

Den fredede eika står på Nedre Fjælstad, sør for Ask og øst for rv. 120. Den er godt synlig fra veien. Eika ble målt i 1990. Diameteren var ca. 180 cm., og alderen ble da anslått til 550 år. Peder Chr. Asbjørnsen var i sin ungdom huslærer på Fjælstad. Flere av eventurfortellerens sagn, eventyr og folkelivsskildringer er hentet fra livet på denne gården og bygda omkring:

Blant annet: En aftenstund i et proprietærkjøkken, Berte Tuppenhaugs fortellinger, Gutten som gikk til nordenvinden og krevde igjen melet og Somme kjerringer er slike. Fortellingen Huldreætt stammer også herfra.

For Asbjørnsen var plassen under den gamle eika et av hans yndlingssteder. Til eika gikk han når han ville trekke seg tilbake. Der hadde han også stevnemøter med Marianne Karoline, proprietærens datter. Henne var han svært forelsket i, selv om det ikke ble de to. Adkomst til eika går over Fjælstad, det siste stykke ttil fots.