Søk i Aktiv i Oslo

Utflukter til Fredrikstad og Hvaler

Utflukter til Fredrikstad og Hvaler

Sommer’n er herlig i Fredrikstad (og Hvaler)

Fredrikstad er med sin historie og dagens liv og virksomhet en mangfoldig by. Vakkert beliggende ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma, og omgitt av en skjærgård med mer enn tusen store og små øyer. Dette er ferieparadiset Hvaler, seilersenteret Hankø, badestrender, gjestehavner, campingplasser og hoteller. Det historiske Fredrikstad gir tid for spennende opplevelser med sine fortidsminner og Nordens best bevarte festningsby fra 1567. Her lever dagens moderne mennesker i en blomstrende handelsby med varehus, spesialbutikker og et mangfoldig restaurant – og underholdningsliv.

[include filepath=”/inc/social-buttons.php”]

Noen fakta om Fredrikstad

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 70 418 innbyggere pr. 1. januar 2005. Kommunen består av de fem tidligere kommunene; Fredrikstad, Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy. Disse ble per 1. januar 1994 slått sammen til storkommunen Fredrikstad. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp.

Fredrikstad er en historisk by

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Fredrikstadnavnet ble tatt i bruk i 1569. Grunnleggelsen av Fredrikstad var etter at byen Sarpsborg ble brent av svenskene i forbindelse med krigen mellom Danmark-Norge og Sverige, Den Store Nordiske Krig (1700–1721), ble Fredrikstad by grunnlagt. Under krigen hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Skjærgårdsflåten stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold (1690–1720). Til tross for byens betydning som forsvarsverk, holdt folketallet seg lavt, rundt 2000 innbyggere, frem til svenskenes invasjon og okkupasjon i (1814–1815). En viktig hendelse i Fredrikstads historie var avskaffelsen av sagbruksprivilegier i 1860 som førte til Fredrikstads viktigste vekstperiode. Den lille handels- og sjøfartsbyen ble på kort tid forvandlet til en av landets betydeligste industribyer med sagbruksindustri og teglverksindustri som de viktigste industrier. Senere fikk også stenindustri og mekanisk verkstedindustri stor betydning for Fredrikstads vekst.
Dagens sentrum ligger på vestsiden av Glomma. Det historiske sentrum, Gamlebyen, ligger på østsiden, og blir i dag regnet som Nord-Europas best bevarte festningsby. Fakta er hentet fra no.wikipedia.org

Hva kan du oppleve?

Et rikt kulturliv! Med Månefestivalen og Månen Musikkselskab!

Fredrikstad festning i Gamlebyen

Fredrikstad festning ble anlagt ved Fredrikstad i 1663-1666. I 1716 var festningen Tordenskjolds base under operasjonene på den svenske vestkysten. Den eneste gang festningen var i kamp var da Sverige invaderte Norge i 1814 og den 4. august 1814 kapitulerte festningen for de svenske styrkene.

Ved kongelig resolusjon i 1903 ble festningen nedlagt som festningsanlegg, men den fortsatte å være en militær garnison. I seinere tid har Gamlebyen blitt brukt som et utdanningssted. Fredrikstad festning er unik i norsk sammneheng fordi hele festningsverket er bevart.

På slutten av 80-tallet bevilget staten midler til en større restaurering av festningen. I forbindelse med omleggingen av det norske forsvaret, ble det i 2001 vedtatt at Forsvarets virksomhet i Gamlebyen skulle nedlegges. Den idylliske Fredrikstad festning er idag en svært populært turistmål med en mengde historiske bygninger, kunstutstillinger og kunsthåndverk.

Hvaler – et skjærgårdsparadis

Hvaler er en øykommune beliggende sørvest i Østfold, ytterst i Oslofjorden, sør for Fredrikstad. Kommunen består av 833 øyer, holmer og skjær Største tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, som ligger på Kirkeøy. Fra Skjærhalden til Fredrikstad er det ca. 28 km. Kommunen hadde i 2005 3773 innbyggere. Om sommeren mangedobles innbyggerantallet hvis en medregner alle hyttegjestene. Den viktigste næringsveien er fiske (i 1990 var 8% av 1452 yrkesaktive innen fiske).

Hva kan du oppleve?

Hvaler har vakker natur spredt utover i ytre Oslofjord, et idyllisk reisemål for mange.
Hvaler kirke er en av Norges eldste kirker, beliggende på Kirkeøy utenfor Skjærhalden i Hvaler kommune. Kirken fra middelalderen har et lite museum på loftet, som inneholder blant annet utstilling fra en arkeologisk utgravning gjort i kirkegulvet. Det har også vært hevdet at kirken er blitt oppført på et hov fra hedensk tid, vikingtid. En vanlig teori blant kulturforskere har vært at kirken manifisterte sin makt gjennom å bygge sine store kirkebygg på hedensk grunn, for å markere at kristendommen hadde seiret over hedendommen.

På Hvaler kan du blant annet besøke Kystmuseet som representerer hele Østfold fylke.
Besøksadresse: Nordgården, Spjærøy og Kornmagasinet, Kirkøy.
Museet har blant annet tre autentiske Hvalerskøyter på Spjærøy, hvorav en er fullrestaurert.