Søk i Aktiv i Oslo

Skjærtorsdag - Aktiv I Oslo.no

Skjærtorsdag og nattverden innstiftes

Jesu siste måltid med disiplene. Les historien bak skjærtorsdag.

Denne dagen skulle Jesus holde påskemåltid sammen med disiplene. Det var den vanlige måten å feire påsken for jødene; de holdt måltid på samme måte som Israelsfolket hadde gjort, den første påsken i Egypt over tusen år tidligere. Peter og Johannes, to av disiplene, hadde gjort i stand måltidet, og da tiden var inne, gikk Jesus og disiplene til bords.

Jesus sa til disiplene at han hadde lengtet etter å holde dette påskemåltidet sammen med dem. Dette sa han fordi Jesus visste at han snart skulle dø, og at dette var det siste måltidet de skulle dele. Han ba takkebønnen og begynte å dele ut maten til disiplene. Han tok et brød, takket, delte det opp og gav det til disiplene. Han sa «dette er mitt legeme som gis for dere.» Så tok han vinen, og sa «dette er mitt blod som utøses for dere».

På skjærtorsdag startet opprinnelsen til nattverden, som i dag feires i kristne menigheter over hele verden.

Jesus i Getsemane

Det var blitt sent på kvelden, og Jesus og disiplene gikk til en hage som heter Getsemane. Jesus ville være for seg selv og be til Gud. Han ba disiplene om at de måtte holde seg våkne mens de ventet på ham, for han var redd for det som skulle skje med ham. Jesus gikk et lite stykke fra dem, og ba til Gud: «Far, om du vil, så la meg slippe å gjennomgå det som er bestemt for meg. Men det er din vilje som må skje, ikke min.» Han hadde dødsangst, og svetten rant som bloddråper.

Da han kom tilbake til disiplene, lå de og sov. Han ble trist over at de ikke hadde greid å holde seg våkne, for han var så redd.

Jesus blir tatt til fange på skjærtorsdag

Da kom Judas sammen med en stor gruppe menn med sverd. Judas gikk bort til Jesus og ga ham et kyss. Jesus sa: «Judas, forråder du meg med et kyss?» Disiplene ville forsvare Jesus, og Peter tok et sverd, og hogg øret av en av mennene. Jesus sa: «Legg bort sverdet ditt. Hvis du slåss med et sverd, kommer du til å bli drept med et sverd». Jesus rørte ved øret på mannen og helbredet ham. Soldatene arresterte Jesus og bandt hendene hans.

Da disiplene skjønte at Jesus virkelig var blitt tatt til fange av motstanderne sine, ble de redde for at de selv også skulle bli tatt. Peter nektet flere ganger denne natten for at han kjente Jesus, av redsel for at noen skulle gjøre ham noe på grunn av Jesus.

Hva det står i Bibelen om skjærtorsdag – Luk. 22, 1-62

Sammensvergelse mot Jesus

Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som også kalles påske. Overprestene og de skriftlærde søkte etter en utvei til å få ryddet Jesus av veien, for de var redde for folket. Sa for Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv. Han gikk av sted og snakket med overprestene og offiserene ved tempelvakten om hvordan han kunne utlevere ham til dem. De ble glade og ble enige om å gi man penger. Judas godtok dette, og fra da av søkte han en anledning til å forråde Jesus en gang han ikke hadde mengden omkring seg.

Påskemåltidet forberedes

Så kom den dagen under de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes. Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan holde påskemåltid.» De spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre det i stand?» Han svarte: «Når dere kommer inn i byen, møter dere en mann som bærer en vannkrukke. Følg etter ham til det huset han går inn i, og si til eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med mine disipler? Da skal han vise dere en sal ovenpå, med benker og puter. Der skal dere stelle i stand.» De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand til påskemåltidet.

Nattverden blir innstiftet

Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok an en kalk, bad takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok an et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: «Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dett til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere.

Men se: Han som forråder meg, har hånden på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt; men ve det menneske som forråder ham!» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Avskjed til de tolv

Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Da sa han til dem: «Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem, kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som sitter til bords eller den som varter opp? Er det ikke den som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere.

Det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Og nå overdrar jeg dere riket, likesom min Far har overdratt det til meg. Derfor skal dere spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner og herske over Israels tolv stammer.

Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.» Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død.» Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»

Så sa han til dem: «Den gang jeg sendte dere av sted uten pung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingen ting,» svarte de. «Men nå, » sa han, «må den som har pung, ta den med, likedan den som har en veske; og den som ikke har noe sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et. For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, det ordet som står skrevet: Han ble regnet blant overtredere. For det som er bestemt om meg, skal nå skje.» De sa da: «Herre, se her er to sverd.» «Det er nok!» svarte han.

Getsemane

Så gikk han ut og tok veien til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han kom dit, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse!» Han gikk fra dem, så langt som et steinkast, og falt på kne og bad; «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg» Men la din vilje skje, ikke min.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. Da han reiste seg etter bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» sa han. «Reis dere, og be om at dere ikke må komme i fristelse!»

Jesus blir tatt til fange

Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran gikk han som hette Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Da sa Jesus: «Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss?» De som var med Jesus, skjønte hva som ville skje, og spurte: «Herre, skal vi gripe til sverd?» Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener, så det høyre øret ble kuttet av. Men Jesus sa: «La være med det!» Og han rørte bed tjenerens øre og leget det. Så sa han til overprestene og offiserene bed tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham: «Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time, nå er det mørket som rår.»

Peter fornekter Jesus

Da grep de ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestepike fikk se ham der han satt i lysskjæret, og hun stirret på ham og sa: «Han der var også med ham.» Men Peter nektet og sa: «Kvinne, jeg kjenner ham ikke!» Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa: «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke,» svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som forsikret: «Jo visst var denne mannen også med ham! Han er jo galileer.» Men Peter svarte: «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme, før han ennå hadde talt ut, gol hanen. Da vendte Herren seg og så på Peter, og Peter husket det Herren hadde sagt til ham: «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg treg ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

Skikker på skjærtorsdag

Det er knyttet mange gamle skikker og tro og overtro til påsken og de ulike påskedagene.

På skjærtorsdag skulle ikke menn bruk verken øks eller kniv. Det var fordi Jesu kors skal ha vært skåret på denne dagen. Kvinnene skulle ikke strikke fordi strikkepinnene minnet om lansene som Jesus ble stukket med.

Langfredagsdukker til unge gutter

På skjærtorsdag var det noen steder vanlig at unge menn gikk rundt til unge kvinner i bygda og tagg om få det de kalte for langfredagstråd. Langfredagstrå var dukker av tråd i forskjellige farger. Jentene festet tråddukkene til tiggerens jakke eller skjorte. Det var om å gjøre for de unge mennene å smykke sitt bryst med flest mulige dukker.

Drømmer om kjærlighet

Det blir sagt at hvis du legger en mynt i din venstre sko på skjærtorsdagsnatten vil du kunne drømme om din tilkommende.

Hekseaften – en dag full av flygende hekser

Mange trodde at skjærtorsdag var en dag heksene fløy til Bloksberg. Noen steder satte folk derfor en sopelime ut på trappen. Dette var for at heksene skulle fly av sted på sopelimen i stedet for at de skulle stjele en hest, ku eller geit til å fly med. Mange la i tillegg ut stål ved dørene, i sengene og i stall og fjøs til vern mot heksene. På Sørlandet var det vanlig å ringe med kirkeklokkene fra før soloppgang på skjærtorsdag. Dette var rett å slett for å få heksene ned på bakken slik at de ikke kunne fly av sted til Bloksberg.

Les mer om påskens dager: