Søk i Aktiv i Oslo

Påskespill - Morsomme spill til påske

Påskespill

SpillStandard påskehygge er kortspill, brettspill, påskenøtter og kryssord.

Foto: Bjørnar Tollaksen / Flickr.comPåsketid er spilletid, og mange velger å bryne seg på klassiske brettspill eller den udødelige kortstokken i påskeferien. Hvis du tar en tur rundt i bokhandlene skal du lett kunne observere spillklassikere som Settlers, Risk, TP og lignende med stor rabatt, og ingenting er som å sitte i flere timer rundt spillbordet med brus, potetgull og pizza.

[include filepath=”/inc/social-buttons.php”]

Brettspill

BrettspillDet kommer mye nytt til bordet hvert år, men også klassikere er alltid populært på brettspill- fronten. De yngre spillene Pictureka, Bezzerwizzer, Alias og Kokkelimonke er blitt populære påskespill.
Tradisjonelle påskespill er derimot Kast grisene, UNO og den gode, gamle kortstokken.

Kortspill

Amerikaner

Kort3-6 spillere

Målet med spillet er å samle så mange stikk som mulig i en omgang, og på den måten innhente poeng. Et stikk kapres ved at du (eller makkeren din) har lagt på det høyeste kortet av den sorten som spilles, eller den høyeste (eventuelt den eneste) trumfen i en runde. Da får du stikket, og åpner neste runde.

Poengberegning

Hvis kurtieren byr (for eksempel) 12 stikk, og klarer å samle 12 stikk eller mer, får han og makkeren 12 poeng. De øvrige spillerne får ett poeng per stikk. Hvis, deriomt, han ikke klarer å samle 12 stikk i en omgang, får han og makkeren -12 poeng. De øvrige spillerne får poeng etter antall stikk de har tatt.

Regler

Spillet starter med at hele kortstokken deles ut til alle spillerne, ett og ett. De fire siste kortene skal ligge på midten av bordet. Spillerne sorterer så kortene de har fått utdelt etter sort og valør. Deretter skal spillerne by, dvs. komme med et anslag på hvor mange stikk de klarer å ta, ut ifra en vurdering av kortene sine.

* 3 spillere: Max 17 stikk. Dvs. du kan by 17, 16, 15, 14, 13 (osv.) stikk.
* 4 spillere: Max 13 stikk. Dvs. du kan by 13, 12, 11, 10, 9 (osv.) stikk.
* 5 spillere: Max 10 stikk. Dvs. du kan by 11, 10, 9, 8, 7 (osv.) stikk.
* 6 spillere: Max 8 stikk. Dvs. du kan by 9, 8, 7, 6, 5 (osv.) stikk.

Budrunden begynner på personen etter den som delte, og går til alle har fått sjansen til å by. Man kan by høyere enn tidligere bud, eller pass. Den som har høyeste bud plukker opp kortene på bordet, velger ut hvilke han vil ha, og legger ut fire kort foran seg. Dette regnes som første stikk. Deretter velger han ut én sort som skal være trump (som regel det han har flest og høyest kort av). Han eller hun legger så ut ett kort (som regel det minste) av denne sorten, og ber om et spesifikt kort av denne sorten (ofte A, K, Q, eller J). Runden går med klokken, hvor alle legger ut et kort, og den som har det forespurte kortet, blir kurtiernes makker. Disse to spiller på lag; de har felles stikk, og ender opp med samme antall poeng etter runden. Etter dette tar den som la på det høyeste kortet i serien som ble spilt, eller høyeste trump, inn stikket (som regel makkeren), og spiller et kort fra sin hånd. Slik fortsetter det til alle kortene har blitt spilt.

Etter dette teller hver spiller opp antall stikk samlet, og beregner poeng ut ifra dette (se ovenfor).

(kilde wikipedia.org)

Idiot

Påskespill- Foto: aalborgstift / Flickr.comIdiot er et kortspill som utøves av to eller flere spillere.

Spillet spilles med 6 kort på bordet og tre på handen per person. Tre av disse kortene skal ligge med spillsiden ned, slik at ingen vet hva disse kortene viser. De øvrige tre kortene ligger med spillesiden opp oppå de feilvendte kortene.

Det er flere varianter av spillet; Mange varianter nekter spillerne å bytte ut de rettvendte kortene, men det finnes også noen varianter som tillater dette. Den med det laveste kortverdien på handen (etter eventuell bytting) starter (om to har samme kort er det den av de som sitter nærmest til venstre for dealeren som begynner). Denne personen legger ett kort rettvendt på spillflaten og trekker ett fra kortstokken som er igjen etter deling (man skal ha tre kort til enhver tid). Neste spiller skal da legge over spillverdien av kortet på bordet, slik fortsetter det til en person ikke klarer å legge over spillverdien eller bruke spesialkortene 2 og 10. Om dette skjer må personen som ikke klarer å legge trekke inn alle spillkort som er lagt på bordet. En person kan også velge å trekke inn kortene som en taktisk manøver.

Når kortstokken med resterende kort er brukt opp, skal man legge kort som man har på bordet; Først ett og ett fra de kortene som er rettvendt, så skal man ett og ett kort fra de kortene som er feilvendt. Dette uten å se på kortene på forhand.

Spilleren som først blir ferdig har vunnet, mens spilleren som blir ferdig til slutt blir IDIOT.

Verdi for kortene:

  • 2: dette kortet kan man legge når som helst, for så å legge ett nytt kort etterpå.
  • 3-9: har verdien som angis på spillsiden minus 1.
  • 10: Dette kortet kan som 2 legges når som helst, men fjerner også resten av bunken.
  • Knekt: spillverdi 9
  • Dame: spillverdi 10
  • Konge: spillverdi 11
  • Ess: spillverdi 12

(kilde wikipedia.org)

Foto: aalborgstift / Flickr.com

Vri-åtter:

Påskespill-Vri åtterVri-åtter er et kort spill for to eller flere spillere.

Det deles ut syv kort til hver spiller, og det legges et kort på bordet med bildesiden opp. Resten av kortene legges i en bunke ved siden av dette kortet. Dette kortet og bunken det begynner kalles sakehaugen.

Hver runde skal du spille ute et kort som
– er av samme farge som kortet som ligger øverts i sakehaugen.
– er av samme tallverdi som kortet som ligger på bordet, men en annen farge. Dette kalles å vri. Hvis du har flere kort med samme tallverdi kan du spille alle samtidig. Det du legger øverst er den nye fargen de andre spillerene må fortsette spillet i.
– er en åtter (tallkort 8), denne kan brukes til å vri til en annen farge med uavhengig av hva som ligger i sakehaugen. Spilleren som vrir med en åtter må si hvilken farge det vris til. Første runde kan ingen bruke en åtter til å vri med, men kan fritt vri med kort med samme tallverdi, som beskrevet over.

Hvis du ikke kan legge ut et kort må du trekke fra bunken. Hvis du kan spille det trukkede kortet kan du gjøre det umiddelbart. Hvis du ikke kan spille det kortet heller må du trekke et nytt kort, opp til maks 3 kort. Hvis du ender opp med å trekke enten 3 kort eller de gjenværende kortene i bunken hvis det er færre enn 3 må du si pass og så går spillet videre til neste spiller.

Når du legger fra deg kort fra hånden som gjør at du har kun ett (1) kort igjen på hånden skal du si ett kort igjen. Hvis du glemmer det og en av de andre spillerene oppdager dette kan den spilleren si bank i bordet og slå i bordet, og så må du trekke 3 kort fra bunken opp på hånden.

Det er dog ikke nødvendig at en spiller har vært innom tilstanden med kun ett (1) kort igjen på hånden hvis de siste kortene spilleren har er av samme tallverdi. Det er derfor fullt mulig å vinne i vri-åtter uten å ha sagt Ett kort igjen.

Hvis bunken med kort man trekker går tom tar man av det øverste kortet fra sakehaugen og stokker de underliggende kortene. Disse blir nå en ny bunke man trekker fra.

Vinneren er den som først blir kvitt alle kortene på hånden.

(kilde wikipedia.org)

Foto: Bjørnar Tollaksen / Flickr.com

Agurk

Påskespill-Agurk Agurk er et kortspill som går ut på å ikke å ta siste stikk. Hvilken sort kortene er har ingen betydning, det er kun verdien på kortene som har betydning. Spillerne skal ha utdelt 7 kort og spilleren til venstre for giver begynner. Neste spiller må alltid stikke over eller legge et kort med samme verdi, kan de ikke stikke over må de sake sitt laveste kort. Den som tok det siste stikket, spiller ut igjen.

Den som har det høyeste kortet i siste runde tar stikket. Skulle 2 eller flere spillere ha det høyeste kortet med lik verdi, får samtlige poeng. Spilleren eller spillerne får poeng som tilsier kortets verdi. 14 poeng for et ess, 13 poeng for konge osv.

Når en spiller når 30 poeng er han eller hun ute av spillet. Vinneren er den som holder seg inne i spillet lengst.

(kilde wikipedia.org)

Foto: Ben Alford / Flickr.com