Søk i Aktiv i Oslo

Påskens symboler - Les mer om påskens symboler her.

Påskens symboler

Det finnes mange påskesymboler

Mange ulike symboler er knyttet til påsken. Påsken farger er viktige og så ulike symboler som haren, lammet, bjerkekvisten, korset og palmegrenen er påskesymboler. Det virker i hvert fall ved første øyekast som om de er veldig forskjellige, men kanskje de har mer med hverandre å gjøre enn det ser ut som hvis vi studerer dem litt nærmere.

Korset

Korset er det kristne symbolet fremfor noe og korset symboliser ikke bare hele påskens budskap men hele kristendommens. Korset representerer det nye liv Jesus vant for alle.

Påskens symboler - Kors Foto: EssjayNZ / Flickr.com

Påskeliljen

Liljen er symbolet på et rent liv. Den vakre gule påskeliljen er dette som er den tradisjonelle påskeblomsten i Europa og USA.

Påskelilje - Blomsten som representerer påskens symboler.Foto: Roarpett / Flickr.com

Vårblomster og kvister

Andre blomster er også fine å bruke som påskepynt og bjørkekvister og gåsunger brukes også som påskesymboler. Det er knyttet mange førkristen tradisjoner til bjerkekvister. Bjerkekviste innehold selve livsgnisten, og folk, dyr og marker ble riset med bjerkeris for å bli fruktbare. Fastelavnsriset bygger på denne troen.
Vårblomster

Solen

Solen er symbolet på livet og det livgivende. Våren har alltid vært festtid og før kristendommen gjorde sitt inntog var det nettopp solen som ble feiret. Rundt påsketider ble det holdt store solfester blant norske vikinger.

Sol

Lammet – påskelammet

Lammet er det eldste påskesymbolet og tradisjonelt ofret jødene i førkristen tid lam i påsken og spiste påskemåltid med lam. Påskelammet var for jødene opprinnelig en offergave, det var derfor viktig å finne det beste lammet til ofring. Ofte tok man det første lammet som ble født om våren. Les mer om jødenes påskefeiring og andre påsketradisjoner.

Påskelam - Helstekt påskelam

I kristendommen er påskelammet symbol på at Gud ofret sin sønn for vår skyld. Jesus var Guds lam, Guds påskeoffer, offeret Gud gjorde for å frelse menneskene.
Lam er populær påskemat

Tornekronen – kristtorn

I følge legendene bar Jesus en tornekrone, av Kristtorn selvfølgelig. De røde bærene på kristtorn symboliserer Jesu blod og død.

Kristorn - En av påskens symboler er kristorn som symboliserer Jesu blod og død.Foto: Isfugl / Flickr.com

Hanen

Hanen er symbolet for Peters fornektelse av Jesus.

Påskens symboler
Foto: abac077 / Flickr.com

Påskebrød

Påskebrød er ikke vanlig i Norge, men bakes i mange land. Hva slags brød som er påskebrød varierer. I Israel er “matzah”, mens det er i England bakes korsboller med rosiner i.

Se andre påskesymboler på Aktiv I Oslo.

Påskeegget
Påskeharen
Påskekyllingen
Påskens farger