Søk i Aktiv i Oslo

Påsken i Biblen

Om påsken i Bibelen

Bibbelen - helligbok - Foto: PÃ¥l Berge / flickr.com

I dag feirer vi påske for å minnes at Jesus ble korsfestet og drept, og sto opp igjen fra de døde. Men jødene hadde feiret påske i over 1000 år før Jesus ble født, så den opprinnelige påsken hadde ingenting med Jesus å gjøre. Her kan du lese mer om påsken i Bibelen.

[include filepath=”/inc/social-buttons.php”]

Den opprinnelige påsken

La oss se litt nærmere på jødenes påskefeiring. Da må vi reise tilbake til den tiden da Israelsfolket (jødene) var slavefolk i Egypt. Da folket hadde vært i Egypt i over 400 år, ville de reise til Israel, som var det landet Gud hadde lovt at de skulle få leve i. En mann som het Moses førte Israelsfolkets sak, og ba Farao om at de skulle få reise ut av landet. Men Farao ville ikke gi dem lov til å reise, for da ville egypterne miste viktig arbeidskraft. Gud straffet Egypt med mange forskjellige landeplager, for å få Farao til å skjønne at han måtte la dem reise. Men Farao ga seg ikke, og til slutt sa Gud at han ville gå gjennom landet og slå ihjel alle førstefødte, både av folk og fe. Til Israelsfolket, som var Guds folk, sa han at han ville la deres førstefødte leve hvis de slaktet et lam den natten dette skulle skje. De skulle spise lammet den natten, men blodet av lammet skulle de stryke på dørkarmene på husene sine, sånn at Gud så det da han gikk forbi. Dette skulle være et merke som viste at det var israelitter som bodde der, og Gud ville gå forbi alle disse husene uten å slå ihjel den førstefødte.

Ordet Påske betyr “gå forbi”, og jødenes påske er en feiring av at Gud gikk forbi husene deres i stedet for å stoppe og drepe deres førstefødte. De feirer også at denne hendelsen førte til at Israelsfolket fikk forlate Egypt for å dra til Israel.

Mer åsketradisjoner >>

Den kristne påsken

Den hendelsen som er bakgrunnen for vår kristne påske, foregikk i Israel nettopp da israelsfolket feiret påske. Jesus fra Nasaret hadde i tre år reist rundt i landet og forkynt sin lære om Guds rike. Han hadde mange tilhengere, men også mange motstandere. Motstanderne hans ble mer og mer rasende på det han sa og gjorde, og de bestemte seg for å prøve å få ham drept.

La oss se nærmere på det som skjedde disse dramatiske påskedagene i Israel for to tusen år siden. For at det skal bli lett å holde oversikten, finnes det her en dag for hver av dagene i påsken som vi kjenner den

Les om de forskjellig dagene i påsken:

Palmesøndag >>
Skjærtorsdag >>
Langfredag >>
Påskedag >>

Se oversikt over påskegudstjenester i Oslo >>