Søk i Aktiv i Oslo

Palmesøndag - Aktiv I Oslo.no

Palmesøndag i påsken

Om palmesøndag i Bibelen. Her kan du lese om Palmesøndag.

Hva skjedde med Jesus på Palmesøndag?

Jesus og disiplene hans var på vei til Jerusalem for å feire påsken der. Da de nærmet seg, sendte Jesus to av disiplene av sted, og sa til dem at de skulle gå inn til en landsby i nærheten. Der skulle de finne et esel som de skulle ta med til ham. Hvis noen spurte dem hva de skulle med eselet, skulle de si at Herren trengte det. Disiplene gjorde som Jesus sa, og kom tilbake med eselet.

Jesus satte seg på det, og red inn til Jerusalem.

Det var mange mennesker der som også var på vei til Jerusalem for å feire påske. Mange i folkemengden la kappene sine ut over veien, og andre skar grener av trærne, og la dem på veien foran Jesus på eselet. De hyllet ham og ropte «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!»

Da han kom inn til Jerusalem, spurte folk der: «Hvem er dette?» Folk svarte at det var profeten Jesus fra Nasaret. Det var mange som trodde at han var kommet for å befri dem fra romerne, som hadde okkupert landet deres. Det var nok derfor de hyllet ham som en konge.

Hva det står det i bibelen om palmesøndag:

Luk. 19, 28-38

Inntoget i Jerusalem
Da han hadde sagt dette, drog han videre på sin vei opp mot Jerusalem. Og som han nærmet seg Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted og sa: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den skal dere finne en eselfole som står bundet, og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit! Og om noen spør dere: Hvorfor løser dere den? da skal dere svare: Herren har bruk for den.»

De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den: «Hvorfor løser dere folen?» «Herren har bruk for den,» svarte de. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot ham sette seg opp. Og der han red fram, bredte folk kappene sine ut på veien. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høylytt for alle de mektige gjerninger de hadde sett. De ropte:

«Velsignet i Herrens navn
være kongen, han som kommer!
Fred i himmelen
og ære i det høyeste!»

Les mer om påskens dager: