Søk i Aktiv i Oslo

Langfredag - Aktiv I Oslo.no

Langfredag – om langfredag i bibelen

Les mer om markeringen av langfredag i påsken. Langfredag er dagen da man minnes Jesu korsfestelse på Golgata.

Jesus for det høye råd på Langfredag.

Mennene som holdt vakt over Jesus etter at de hadde tatt ham til fange, gjorde narr av ham og slo ham. De flettet en krone av torner som de satte på hodet hans, og spottet ham fordi han kalte seg jødenes konge. Da det ble dag, førte de ham fram for Det høye råd, som var jødenes høyeste domstol. Den besto av mange av de religiøse lederne i landet, med øverstepresten som leder. De spurte ham om han var Guds sønn, og Jesus svarte: «Dere sier selv at jeg er det.» Da sa mennene i Det høye råd at de ikke trengte noen til å vitne mot Jesus, for han hadde selv innrømmet at han kalte seg Guds sønn. Dette var det som Jesu motstandere syntes var verst, for de mente at han spottet Gud når han sa at han var Guds sønn. Derfor mente de at de nå hadde nok på ham til å få ham dømt til døden.

 

Jesus for Pilatus på Langfredag

Men Israel var ikke et fritt land på den tiden, det hørte inn under Romerriket. Derfor kunne ikke Det høye råd dømme noen selv, de var avhengige av at romerne var enige i dommen. De førte Jesus fram for Pilatus, som var den som regjerte for romerne i Israel.

Pilatus skjønte ikke helt hvorfor det var så galt, det Jesus hadde gjort, og ville helst at han skulle settes fri. Pilatus forhørte Jesus forann folkemengden, men fant ikke noen skyld. Deretter ble Jesus sendt til Herodes hvor han ble forhørt igjen, men Jesus ville ikke svare på noen spørsmål. Herodes sendte ham tilbake til Pilatus som igjen ville frigi ham. Men i høytiden måtte en fange settes fri og samlingen ropte «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» Pilatus hadde ikke noe lyst til å frigi Barabbas som var fengslet for opptøyer og mord, men jødene sto på sitt, og begynte å hisse seg opp. De ropte: «Korsfest ham! Korsfest ham!» Pilatus var redd for å komme i bråk med jødene, så til slutt gikk han med på at han skulle korsfestes.

Jesus blir korsfestet på langfredag

Jesus ble ført til et sted som het Golgata, og der ble det satt opp tre kors. I tillegg til Jesus var det to forbrytere også som skulle henrettes denne dagen. Det var mye folk der for å se på henrettelsen (korsfestelsen), og noen hånte ham og sa «andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse». En av røverne som også var korsfestet, spottet også Jesus, men den andre røveren sa til Jesus: «Tenk på meg når du kommer i ditt rike.» Da svarte Jesus: Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i Paradis.»

Midt på dagen ble det mørkt som natten. Det var da Jesus døde.

Etter at Jesus var død, ble han gravlagt i en hule som var hogget ut i bergveggen. Det ble satt vakter ved graven, for de som hadde fått ham drept husket at han hadde snakket om at han skulle dø, og så stå opp igjen. Derfor var de redde for at disiplene hans skulle komme og ta liket, og så si at han var stått opp fra de døde.

Hva står det i Bibelen om langfredag:

Luk. 22, 63-71 + 23, 1-56

Les mer om påskens dager: