Søk i Aktiv i Oslo

Første påskedag - Aktiv I Oslo.no

Påskemorgen og påskedag

Påskemorgen skal du etter gammel tradisjon spise egg massevis av egg og gjerne egg med farget skall. Putter du biter av løkskall i vannet når du koker eggene blir de fine og påskegule.

Påskemorgen skal du etter gammel tradisjon spise egg massevis av egg og gjerne egg med farget skall. Putter du biter av løkskall i vannet når du koker eggene blir de fine og påskegule.

Les mer om eggkoking og farge >>

Påskedag er en jubeldag

1. påskedag er kirkeårets gladeste dag. Da minnes Jesu oppstandelse. Dette er en festdag. Alteret er pyntet med lys og hvite blomster. Hvitt er gledens farge.
Menigheten synger «Påskemorgen slukker sorgen».

Påskedag er grunnlaget for den kristne tro. Dette er dagen da Jesus stod opp fra de døde. Jesu død og oppstandelse forandret verden og lag grunnlaget for en ny tidsregning.

Påskemorgen gikk kvinnene til graven påskemorgen for å stelle Jesu legeme, graven var tom og disse kvinnene ble de første som kunne fortelle om Jesus oppstandelse fra de døde.

Luk 24, 1-12:

På første ukedagen kom de, tidlig om morgenen, til graven med de velluktende krydder som de hadde tilberedt. Og de fant stenen være veltet bort fra graven. Da gikk de inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. Når de nå ikke visste hva de skulle tenke om dette, se, da stod to menn foran dem i skinnende klær. Og de ble forskrekket og bøyde sine ansikt ned mot jorden. Da sa mannen til dem Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått. Husk hva han talte til dere, mens han ennå var i Galilea, hvor han sa: Menneskesønnen må bli overlatt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, men på den tredje dagen skal han stå opp igjen. Da kom de i minne hans ord. Og de vendte tilbake fra graven og talte om alt dette for de elleve og for alle de andre.  Kvinnene var Maria fra Magdala og Johanna og den Maria som var Jakobs mor. Og de andre kvinnene stemte i med dem og sa det samme til apostlene. Deres ord syntes likevel for disse å være løs tale, og de trodde dem ikke. Men Peter stod opp og hastet til graven, og når han lutet seg inn så han der alene linklærne. Siden gikk han hjem til sitt, oppfylt av forundring over det som hadde skjedd.

Påskemorgen

Det er knyttet mange gamle skikker og tro og overtro til påsken og de ulike påskedagene.

Solen skal etter sigende gjøre frydefulle før den står opp på denne gledens dag og folk som går opp på en fjelltopp for å hilse solen kan se dette. Fjelltopper og sol i påsken

I gamle dager pleide folk å dra opp på en fjelltopp tidlig påskemorgen. Man trodde at sola oppførte seg helt spesielt denne dagen og danset på himmelen, i glede over Jesus oppstandelse. Det het seg også at hvis en kunne få syke mennesker med seg opp på fjelltoppen ville de bli bedre, siden solen hadde en helbredende kraft i det den stod opp påskemorgen. Kanskje vår egen tids tradisjoner med å dra til fjells har røtter her? Vi er forsatt glad i både fjelltopper og sol i påsken, selv om mange av oss ikke står grytidlig opp. På påskedagen ble det ansett at solen hadde ekstra mye makt.

Se våre sider om fjellferie, toppturer og oversikten over de høyeste toppene i Nordmarka.

Egget er et kraftfullt påskesymbol

Egg har alltid vært viktig på påskemorgen, i våre dager spiser vi gjerne masse kokte og ofte fargede egg denne dagen. I gamle dager ble eggene også brukt til lek og moro. Noen steder ble egg gjemt under klærne og så slo man på hverandre for å prøve å knuse eggene.
Det het seg at den som ikke spiste egg på påskedagen ville få problemer med å få ljåen til å bite. Unge gifteferdige jenter kunne også plassere et egg mellom brystene. Hensikten var at guttene skulle forsøke å få tak i det.

Mer om påskeegg >>

Flagget til topps

1. påskedag er offisiell flagg dag og mange steder har det vært flagget på halv stang siden langfredag. På påskemorgen går så flagget til topps igjen. Denne skikken var svært vanlig før og praktiseres fortsatt og enn i mindre grad.

Lys i 40 dager

Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene i 40 dager frem til Kristi Himmelfartsdag. Tiden fra påskedag og frem til Kristi Himmelfarts dag jeg faktisk frem til Pinsen som er 50 dager etter påskedag er en sammenhengende fest i kirken. Det kalles for en festuken, men den varer faktisk i syv ganger syv dager. Jesus var imidlertid på jorden som oppstanden i 40 dager og i tidligere tider var det vanlig å brenne lys i 40 dager fra påskedag for å minnes dette.

Værtegn på påskedag

Påskedag var en av årets viktigste dager når det gjaldt tegn for vær og avling. Var det frost natt til påskedag ville det bli frost i lange tider, og regnet det denne dagen ville det bli en dårlig sommer.

Det første levende du møter på påskemorgen har stor betydning.

Det første levende man så om morgenen ville få betydning for året som kom. Dersom du møtte en hest ble du sterk, en katt gjorde deg doven, mens små fugler ville gi deg et år fylt av gleder.

Endelig rene klær

Påskedagen skulle folk ta på seg rene klær. Endelig var fasten over og i fastetiden var det vanlig å bruke samme klær i hele perioden.

Mange ulike skikker på påskedag

Det knytter uttall skikker til påskedagen. Det heter seg at låvegulvet måtte være sopt for da skulle Jomfru Maria danse, andre steder sa man at Maria danset med solen på et sølvfat. Mange steder begynte man rundt påsketider å forbrede seg på å slippe dyra ut på beite. Det var vanlig at bjellekua fikk bjelle på første påskedag. Noen steder gav man grøt til bjørnen, det ble kalt bassegraut og skulle blidgjøre rovdyra før kveget ble sluppet ut. Det var imidlertid skummelt å være den første som fyrte opp i ovnen påskemorgen, for da ville rovdyra ta buskapen. En annen grunn til å være forsiktig med å fyre opp for tidlig denne dagen var et det ble sagt at trollkjerringer kunne skaffe seg makt over andre, ved å nettopp være den som fyrte opp først. Ingen ville bli kalt trollkjerring.

Påskebrev eller påskekort

Før i tiden var det noen steder vanlig å levere påskebrev personlig på påskedag. Påskebrevene kunne være frierier eller bare god ønsker. Opp til våre dager har det vært vanlig å sende påskekort til familie og venner. Det er en skikksom er svært hyggelig og som noen fortsatt praktiserer. Mange av oss er på påskeferie i inn og utland og sender kanskje et kort derfra.

Les mer om påskens dager: