Middelalderparken - Parkguide til Oslo og Akershus

MiddelalderparkenMiddelalderparken

I parken ligger bl.a. ruiner etter Clemenskirken, Mariakirken og kongsgården. Vest for Middelalderparken ligger vannspeilet som markerer havnivået i middelalderens Oslo.