Bygdøy - Parkguide til Oslo og Akershus

Bygdøy

BydøyHalvøya vest for sentrum har siden 1800-tallet vært et populært frilufts- og utfartsområde, mye på grunn av de gode tur- og bademulighetene.

Les mer om Bygdøy og Bygdøybåtene >>