Søk i Aktiv i Oslo

Nyttårsforsetter - lange tradisjoner med nyttårsforsetter

Nyttårsforsetter og nyttårsønsker

Nyttårsforsetter – er de tullete eller verdifulle?

– Et nytt år foldes ut – lik en blomst der kronbladene tett omslynget skjuler skjønnheten innenfor.
Mark Twain

Nyttårsforsetter og nyttårsønsker – Er det flott eller litt latterlig?

Når vi bryter våre løfter dagen etter at vi høytidelig lovet oss selv å andre å forbedre oss, er det vel kanskje det, men det er vakkert også. Vi tar jo et oppgjør med oss selv, og setter fingeren på noe vi ikke er fornøyd med og lover å rette på det. Det ligger mye evig optimisme i nyttårsforsetter. Vi setter i gang igjen med fornyet optimisme og tro på egne ferdigheter og viljestyrke.

– Ring ut det gamle, ring inn det nye. Ring, muntre bjeller, over snøen: Året går, la det fare. Ring ut det falske, ring inn det sanne.
Alfred Tennyson

Tradisjonen med gode nyttårsønsker er også en vakker tradisjon. Folk skåler og ønsker fremgang, hell og lykke for nære og og fjerne. Vi håper at sorgene skal forsvinne med det gamle året og ønsker oss fremgang og lykke.

Ritualer – nye ting kler nye år

At nyttårsaften eller første nyttårsdag er en fin tid å begynne et nytt liv på eller å innarbeide nye vaner på har med vårt behov for ritualer å gjøre. Løfter blir mer høytidelige når det gjelder for et nytt år. På nyttårsaften kan vi lett legge bak oss det gamle, det som har vært og se frem mot det nye.

Nyttårsforsetter og nyttårsløfter

Å ha nyttårsforsetter er lett, å holde dem er verre

Hvis du virkelig ønsker å holde dine nyttårsforsetter bør du forberede deg litt og jobbe med saken en tid på forhånd.

De vanligste nyttårsforsettene er vel:

  • Slutte å røyke
  • Begynne å trene
  • Bli snillere
  • Spise sunnere

Alt dette er flotte nyttårsforsetter, men det går sikkert an å finne på noe morsommere og mer originalt også. Jeg kjenner en mann som hadde som nyttårsforsett at han skulle gi sin kone en gave hver eneste uke – og han holdt løftet.

Hvordan holde nyttårsforsettene?

Det sies et de fleste nyttårsforsetter går i vasken ganske raskt. Dette skyldes ofte manglende planlegging og motivasjon.

Dersom du skal kunne overholde et nyttårsforsett: kreves det litt mer enn bare en skål klokken tolv.

Tips som gjør det lettere å holde nyttårsforsettene.

1: Lag en skikkelig plan med konkrete mål. Bryt ned hovedmålet i mindre konkrete delmmål.

2: Gi deg selv en belønning når du når hvert av delmålene.

3: Fortell folk om dine nyttårsforsetter, det gjør dem mer forpliktende.

4: Tenk positivt – skriv ned en liste over alle fordelene du får ved å gjennomføre dine nyttårsforsetter. Se på listen ofte.

Tips hvis du er perfekt eller lat.. og ikke har noen nyttårsforsetter

Du kan også skrive nyttårsforsettene for andre, kanskje. Vi har skrevet en liste med 100 nyttårsforsetter til salgssjefen her i firmaet.

Nyttårsforsetter – en lang tradisjon

Tradisjonen med nyttårsforsetter daterer seg visstnok tilbake helt til det gamle Babylon, så den er slett ikke ny. Nye år har til alle tider båret med seg nye løfter og nye muligheter.

Så, nyttårsforsetter og nyttårsløfter har lange tradisjoner. Det samme har nyttårsønsker.

Nyttårsforsetter og nyttårsløfter er omtrent det samme. Forskjellen er kanskje at et nyttårsforsett dreier seg om noe du lover deg selv, mens ett nyttårsløfte er noe du gir andre.

Nyttårsønsker er imidlertid noe annet. Det dreier seg ikke om løfter eller arbeid men om gode ønsker og de er ofte ikke så personlige som nyttårsforsetter som gjerne dreier seg om noe du personlig ønsker å oppnå. Der nyttårsforsetter som oftest dreier seg om vaner du er misfornøyd med hos deg selv er nyttårsønsker ofte mer altruistiske og dreier seg om ønsker for andre og ønsker for verden.

Ordtak om nyttårsforsetter og nyttårsønsker

Det er selvsagt mange ordtak og artige sitater som dreier seg om nyttårsforsetter og nyttår i det store og hele. Noen er optimistiske og løfterike, andre er litt mer preget av kynisme og livstrøtt erfaring.
Et nyttårsforsett er noe som går inn det ene året og ut det andre.
Ukjent
Mange ser frem til det nye året for å starte på nytt med gamle vaner.
Ukjent
En optimist er oppe fram til midnatt for å ønske det nye året velkommen. En pessimist holder seg oppe for å forsikre seg om at det gamle året forsvinner.
William E. Vaughan
Det kommer ikke an på hva man spiser mellom jul og nyttår, men hva man spiser mellom nyttår og jul.
Rolf Wesenlund
Flere fine sitater og nyttår og nyttårsforsetter finner du på Siterte sitater >>