Søk i Aktiv i Oslo

Nobelprisene - om alle Nobelprisene

Om de forskjellige Nobelprisene

Hvert år deles det ut seks Nobelpriser. Den mest kjente og prestisjetunge av de er Nobels Fredspris, men de fem andre gir også høy prestisje.

De fem opprinnelige Nobelprisene

De fem opprinnelige Nobelprisene har alle blitt utdelt siden 1901. Med unntak av Fredsprisen deles prisene ut av Det svenske Nobelinstituttet.

Nobelprisen i fysikk
Det er Det kongelige svenske vitenskapsakademiet som hvert år i begynnelsen av oktober vedtar hvem som vinner nobelprisen i fysikk.

Nobelprisen i kjemi
Slik som nobelprisen i fysikk er det Det kongelige svenske vitenskapsakademiet som vedtar hvem som skal få prisen utdelt.

Nobelprisen i fysiologi / medisin
Igjen er det Det kongelige svenske vitenskapsakademiet som vedtar hvem som skal få prisen.

Nobelprisen i litteratur
Nobelprisen i litteratur er den viktigste literaturprisen i verden, både hva anseelse og pengebeløp angår. Prisen skal deles ut til “den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning”. Denne prisen blir delt ut av det svenske litterære selskapet Svenska Akademien og prisen er gått til noen av de viktigste forfatterne i den moderne verdenslitteraturen.

Den sjette Nobelprisen

I 1969 opprettet Sveriges Riksbank en pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel. Denne blir delt ut på samme måte som de andre prisene og pengebeløpet er det samme, men den er altså ikke en av de opprinnelige i Alfred Nobels testament.

Les om Nobels Fredspris – verdens viktigste pris >>

Historie om Alfred Nobel og Nobels Fredspris >>