Søk i Aktiv i Oslo

Nobelkomiteen - om Den Norske Nobelkomité

Barack Obama og Den Norske Nobelkomité
Barack Obama og Den Norske Nobelkomité under utdelingen av Fredsprisen i 2009.
Foto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no (CC-lisens | Flere størrelser)

Den Norske Nobelkomite 2011

Nobels Fredspris deles ut av Den Norske Nobelkomite

Nobelkomiteen består av fem medlemmer som er oppnevnt av Stortinget. Sammensetningen av komiteen skal reflektere partienes styrkeforhold på Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder.

Komiteen skal være fullstendig uavhengig i sitt arbeid. Drøftingene fra møtene blir holdt hemmelige, og medlemmene unnlater å delta i debatten etter at prisvinneren er offentliggjort.


Medlemmer av Den Norske Nobelkomite 2011:

  • Thorbjørn Jagland (født 1950): leder. Stortingspresident, tidligere statsminister.
  • Kaci Kullmann Five (født 1951): nestleder. Selvstendig næringsdrivende, tidligere statsråd.
  • Sissel Marie Rønbeck (født 1950): tidligere statsråd.
  • Inger-Marie Ytterhorn (født 1941): politisk hovedrådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.
  • Ågot Valle (født 1945): Stortingsrepresentant.

Fredsprisen – guide til Nobels Fredspris >>