Søk i Aktiv i Oslo

Nobelinstituttet - om Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt
Det Norske Nobelinstitutt ligger i Henrik Ibsens gate 51 i Oslo.
Foto: Lene Haug, Aktiv I Oslo.no (CC-lisens | Flere størrelser)

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet i 1904.

Bygningen som huser Nobelinstituttet ligger i Henrik Ibsens gate 51 på Solli Plass, rett på baksiden av Slottsparken i Oslo.

Nobelinstituttet skal bistå Nobelkomiteen i å avgjøre hvem som skal få Nobels Fredspris. Instituttet har egen forskningsavdeling og et enormt bibliotek som også er åpent for publikum.

Instituttet arrangerer møter, foredrag og seminarer, i tillegg til såkalte Nobelsymposier. Symposiene består av spesielt inviterte fagfolk fra mange land som møtes til diskusjon og informasjonsutveksling.

Nobelinstituttets direktør fungerer samtidig som Nobelkomiteens sekretær.

Se medlemmene i Den Norske Nobelkomité >>


Fredsprisen – guide til Nobels Fredspris >>