Søk i Aktiv i Oslo

Fredsprisvinneren 2011 - om vinneren av Fredsprisen 2011

Leymah Gbowee, Tawakkul Karman og Ellen Johnson Sirleaf - vinnerne av Nobels Fredspris 2011
Fredsprisvinnerne 2011 – Leymah Gbowee, Tawakkul Karman og Ellen Johnson Sirleaf
Foto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no (CC-lisens | Flere størrelser)

Fredsprisvinneren 2011

Årets fredsprisvinnere er Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman

De tre kvinnene, bestående av en president og to menneskerettighetsaktivister, har fått fredsprisen for sin ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og rett til full deltagelse i fredsbyggende arbeid.

Leymah Gbowee er en fredsaktivist og er ansvarlig for organiseringen av en fredsbevegelse som har fått mesteparten av æren for å ha endt Liberias 2. borgerkrig i 2003. Ved slutten av borgerkrigen ble Ellen Johnson Sirleaf valgt inn som Liberias 26. president. Hun er den første og foreløpig eneste kvinnelige presidenten i Afrika. 11. oktober er det presidentvalg i Liberia og Ellen Johnson Sirleaf stiller til gjenvalg. Hun støttet landets tidligere diktator Charles Taylor, men har senere byttet side til opposisjonen. Tawakkul Karman, stiftet i 2005 menneskerettighetsgruppen Women Journalists Without Chains. Hun har også vært en aktiv deltager og organisator av protester mot Ali Abdullah Saleh og hans regjering i Yemen i 2011.

Nobelkomiteens begrunnelse for utdelingen av Nobels Fredspris 2011:

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2011 skal deles i tre like store deler mellom Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman for deres ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og deres rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid. Vi kan ikke oppnå demokrati og varig fred i verden med mindre kvinner får de samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet.

I oktober 2000 vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 1325. Resolusjonen gjorde for første gang overgrep mot kvinner i krig til et internasjonalt sikkerhetsanliggende. Den understreket behovet for at kvinner blir aktører på lik linje med menn i fredsprosesser og i fredsarbeid generelt.

Ellen Johnson Sirleaf er Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president. Etter innsettelsen i 2006 har hun bidratt til å sikre fred i Liberia, fremme økonomisk og sosial utvikling og styrke kvinners stilling. Leymah Gbowee mobiliserte og organiserte kvinner på tvers av etniske og religiøse skillelinjer for å gjøre slutt på den langvarige krigen i Liberia og for å sikre kvinners deltakelse ved valg. Hun har siden arbeidet for å styrke kvinners innflytelse i Vest-Afrika under og etter krig. Tawakkul Karman har både før og under “den arabiske våren”, under de mest krevende omstendigheter, spilt en ledende rolle i kampen for kvinners rettigheter og for demokrati og fred i Jemen.

Den Norske Nobelkomite vil uttrykke håp om at prisen til Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman kan bidra til å gjøre slutt på den undertrykkelse av kvinner som ennå finner sted i mange land, og til å utløse det store potensiale for demokrati og fred som kvinner kan representere.

Vinnerne av Nobels Fredspris 2011 ble offentliggjort på Nobelinstituttet i Oslo 7. oktober kl 11:00.

Slik foregår offentliggjøringen av Nobels Fredspris >>

 

Se også vår oversikt over tidligere fredsprisvinnere.

Fredsprisen – guide til Nobels Fredspris >>