Søk i Aktiv i Oslo

Varangerhalvøya nasjonalpark

Varangerhalvøya – arktisk og urgammelt landskap

Varangerhalvøya – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Finnmark

Varangerhalvøya er Norges største halvøy og har et landskap som er svært gammelt i skandinavisk målestokk. Halvøya består i hovedsak av fjellvidder, og vegetasjonsløse blokkhav dominerer store deler av de høyereliggende platåene. Isbreen har lagt igjen omkring tre tusen særegne såkalte ringmorener, som ellers er kjent fra bare et fåtall andre steder i verden og i lite antall.

Dyrelivet er niokså sparsomt i sentrale deler av fjellområdene, men fuglelivet i deler av parken er rikt. Varangerhalvøya var tidligere et av kjerneområdene for dverggås, men besøkes nok idag bare sporadisk under trekkene. Halvøya ser også ut til å være blant de aller viktigste områdene i landet for fjellreven, som er sterkt utrydningstruet.