Søk i Aktiv i Oslo

Nasjonalparker på Svalbard

7 nasjonalparker i det nordligste Norge

Det finnes syv nasjonalparker på Svalbard. Her finner du en oversikt, litt informasjon om hver enkelt av dem og link til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider om nasjonalparkene.

Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider.

[include filepath=”/inc/social-buttons.php”]

Naturvern på Svalbard

Svalbard (61.020 km2) er en del av Kongeriket Norge. På øygruppen er det til sammen 28 naturvernområder som dekker ca 63 % eller 39.051 km2 av landarealet inkl. ferskvann og isbreer. Det marine arealet innenfor territorialgrensen (12 nautiske mil) som inngår i disse verneområdene utgjør samlet 75.847 km2 .

Forlandet – verdens nordligste kobbebestand

Forlandet, Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Forlandet nasjonalpark dekker hele den langstrakte øya Prins Karls Forland, og preges av en stor strandflate og en storslagen fjellrekke. Nasjonalparken er kjerneområde for verdens nordligste bestand av steinkobbe, og har verdens nordligste hekkekoloni av Lomvi

Indre Wijdefjorden – Svalbards lengste fjord

Indre Widefjorden – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider.

Wifjorden er Svalbards lengste fjord som skiller seg fra lignende fjorder på vestsiden av Spitsbergen, siden den har munningen mot nord og dermed har helt andre klimatiske forhold enn andre fjorder på Spitsbergen.

Formålet med opprettelsen av nasjonalparkern er å bevare de godt dokumenterte og betydelige verneverdiene knyttet til vegetasjon og marine forhold i og ved indre Wijdefjorden. Området har  særegen vegetasjon  med flere sjeldne plantearter.

Nordenskiöld Land – den store isfrie dalen

Nordenskiöld Land, Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Nordenskiöld Land har den største isfrie dalen på Svalbard, Reindalen. Klimaet og berggrunnen gjør dalen unik i form av frodighet og store vegetasjonsdekte arealer. I enden av dalen ligger Stormyra, et rikt våtmarksområde og elvedelta, med spesielt interessante torvmoser.

Nordre Isfjorden –  vidstrakte strandsletter

Nordre Isfjorden, Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Nordre Isfjorden nasjonalpark har store strandsletter med frodig og artsrik vegetasjon. Fjellformasjonene Skansen og Alkhornet er karakteristiske landskapselement. Alkhornet og Daudmannsøya er blant de viktigste fugleområdene i Europa.

Nordvest-Spitsbergen- varme kilder og vulkanrester

Nordvest-Spitsbergen, Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark har et storslagent og kontrastfylt landskap med spisse fjell, isbreer, øyer og sund. Her finnes Svalbards største strandflate, Reinsdyrflya, og viktige hekkeplasser for sjøfugl og gjess. Spesielt for nasjonalparken er de varme kildene og vulkanrestene i Bockfjorden, samt usedvanlig rike kulturminner fra hvalfangst og nordpolekspedisjoner.

Sassen-Bünsow Land – elvegjel, fossefall og våtmarker

Sassen-Bünsow Land, Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Sassen-Bünsow Land nasjonalpark er preget av elver. På nordsida av Sassendalen ligger flere markerte elvegjel, og et av Svalbards høyeste fossefall ligger ytterst i Eskerdalen. Store deler av Sassendalen er en aktiv elveslette med våtmarksområder som er viktige for vadefugl.

Sør-Spitsbergen – isbjørn på vandring

Sør-Spitsbergen, Svalbard– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Sør-Spitsbergen nasjonalpark har et storslagent landskap, med karakteristiske spisse fjellformasjoner. Deler av kystslettene langs vestkysten er blant de mest produktive landområdene på Svalbard, med flere varmekjære planter, og på østkysten finnes noen av de største sjøfuglkoloniene på Svalbard. Den dominerende fjorden Hornsund er et viktig leveområde for isbjørn, og det viktigste trekket for isbjørn mellom Storfjorden og Vest-Spitsbergen går her. Området inneholder mange viktige kulturminner, blant annet utgravninger av et 1600-talls hvalfangstanlegg.