Søk i Aktiv i Oslo

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen – lakseelv og furuskog

Stabbursdalen – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Finnmark

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes en av verdens nordligste furuskoger. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.

Stabbursdalen nasjonalpark byr på flotte områder for turer både til fots og med ski. Enkelte stier er merket, og det finnes åpne hytter og gammer som du kan bruke.

Nasjonalparksenter for Stabbursdalen

Stabbursnes Naturhus og Museum
9710 Billefjord
tlf. 78 46 47 65